Маркетингов план на агенция за недвижими имоти за 2012 г.


Категория на документа: Други2007
2008
2009
2010
2011
3517,7
3975,0
3719,4
4081
4590,8


6. Спестявания

Спестяванията са възможност.

7. Данъци

Увеличените постъпления са в резултат на увеличаването на данъците и сградостроенето. Данъците върху земя, сгради и други контрукции влияят косвено върху продажбата на недвижими имоти. В последните години размерът им се увеличава, което води до намаляването на разполагаемия доход на потребителя, но не са от решаващо значение за покупката на жилища и земя. Те са по-скоро заплаха за бизнеса с недвижимости (средна).

8. Цена на недвижимата собственост
Стойността на жилища намалява и то драстично. Средно с около 20-25% е намаляла стойността на двустайните жилища за последните четири години. Изключение правят градовете Пловдив и Стара Загора, където традиционно пазарът не е подвластен на резки ценови промени и съотношението търсене-предлагане е било винаги доста балансирано.

Поради по-ниската цена на жилища в гр. Варна този фактор се явява по-скоро възможност за агенцията за недвижими имоти.

9. Скрита икономика
За да се прецени какво е частта на скритата икономика от цялата икономическа дейност на една страна е необходимо изчесляването на така наречения Индекс на скритата икономика. В следващата диаграма са посочени стойностите на този индекс в периот от 2007г. до 2012година.

От данните, посочени по-горе става ясно, че през последната година се наблюдава рязко покачване на индекса на скритата икономика. През 2012г. той заема 32% от Брутния вътрешен продукт на България. Това показва все по-голяма дейност в областта на сивата икономика - т.е все по-често укриване на дейност на фирмата като прикриване на данъци, приходи и др. Това е и тенденценцията, която може да се открои.
На първо място по този компонент е именно сферата на строителството, следвано от търговията на дребно, туризма и др.
Дейността на една агенция за недвижими имоти като тази на фирма "Градев" ООД може да бъде засегната по различни начини от скритата икономика. Ще съсредоточим вниманието си върху два ат тях.
От една страна, има фирми, занимаващи се със строителна дейност, които по един или друг начин успяван да укрият част от печалбите си пред официалните служби. Нека фирма "Градев" ООД не е причислена към тези фирми. Този метод води до по-големи приходи за фирмата, но действията им ще бъдат част от т.нар. "сива" икономика. Организацията рискува, но за сметка на по-голяма печалба. Това води до по-ниска цена на продаваните от тях жилища, заради незаконността, с която са построени. Но са по-предпочитани от клиентити, заради по-ниската пазарна цена. Този принцип привлича потенциалните клиенти на фирма "Градев" ООД и това води до загуба на клиенти и печалба. Това значи, че в този случай скритата икономика се явява заплаха за фирма "Градев" ООД.
От другата страна ще разгледаме фирмата като част от скритата икономика, т.е тя също укрива данъци и скрива част от дейността си. В този случай организацията декларира по-ниски приходи от реалните. Това е възможно чрез неизплащане на осигурителни вноски на служителите на фирмата, наемането на по-малко от нужните служители и тяхното пренатоварване с "чужда" работа и др. Фирмата ще има по-голяма печалба, което означава, че факторът скрита икономика в случая е възможност за фирмата. Затова определяме този фактор е едновременно и заплаха и възможност /номер 3/. Всичко зависи от подхода на отделната фирма, нейните решения относно ръководенето и и средата, в която развива дейността си.

10. Разполагаем доход
Източници на доходи
2007
2008
2009
2010
2011
Средно на лице - левове
Общо
3347
3748
3867Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов план на агенция за недвижими имоти за 2012 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.