Маркетингов план на агенция за недвижими имоти за 2012 г.


Категория на документа: Други


76
107
66
66
65
От домашно стопанство
248
136
115
75
66
От продажба на имущество
50
36
5
15
4
Други приходи
194
182
149
169
171
Приходи от спестявания
127
129
112
125
113
Взети заеми и кредити
109
111
57
35
38
Върнати заеми
6
6
4
3
3


На графиката се забелязва нарастване, което е индикатор за увеличаване на дохода, което от своя страна, следва да ни покаже, че този процес е потенциална възможност за развитие. Забелязват се колебания в стойностите на доходите в разглеждания период (2007г.-2011г.), но като цяло спадовете в стойностите на дохода са по-незначителни от нарастванията, което ни дава право да предполагаме, че и в бъдеще тези стойности ще нарастват.

11. Инвестиции
Инвестицията е вложение на средства с цел получаване на определена възвращаемост, покриваща основната сума и очакваната печалба. През последните десетина години пазарът на недвижими имоти в България се утвърди като един от най-динамично развиващите се сектори на икономиката, привличайки все повече вниманието на местни и чуждестранни инвеститори. Основна причина за това са стабилните макроикономически показатели, високите нива на доходност от инвестиции в недвижими имоти и отдаването им под наем. Влизането на страната ни в ЕС, както и отварянето на банковата система към ипотечно кредитиране допълнително стимулира инвестициите в недвижими имоти, създавайки предпоставки за понататъчно развитие на сектора.
Интересът на българските и чуждестранни инвеститори към индустриялната недвижима собственост е от особено значение, поради факта , е инвестициите са основен двигател за увеличаването на капацитета на пазара за недвижима собственост. Развитието на този пазар се предопределя от въздействието на редица факттори , един от които са финансовите възможности за придобиване на недвижимата собственост , а те от своя страна зависят до голяма степен от увеличението или намалението на чуждестранните инвестиции в обекти на недвижимата собественост.
Инвестиране в недвижими имоти осъществяват както физически местни и чужди лица, така и корпоративни икономически единици. Всяка група от инвеститори има различни предпочитания съобразно собствените си възможности към инвестирането в недвижими имоти, но все пак, могат да се обобщят основните обекти на инвестиране у нас:
- инвестиране в жилищни имоти. Голям интерес има към комплексите от затворен тип и същевременно много проекти са в процес на реализация. Очакванията на пазара са, че ще продължава да има интерес към тези имоти поради съществуването на група потребители с подчертано по-високи изисквания. В жилищните имоти инвестират както физически лица от България, така и куповачи от чужбина.
Чуждестранните купувачи на имоти, бяха основният двигател на пазара у нас през годините на бума, но те почти изчезнаха от родната сцена в годините след 2008 и 2009г. Въпреки, че делът на чуждестранните инвестиции в сделките, сключени през това време е трудно да се пресметне с точност, ролята им в процеса на развитие на иконимиката е огромна. Продажбите на имоти (включително и инвестиции в мащабни проекти в сегмента на бизнес имоти) съставляваха значителна част от преките чуждестранни инвестиции в годините, непосредствено преди настъпването на рецесията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингов план на агенция за недвижими имоти за 2012 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.