Маркетингова концепция за подготовката и провеждането на предизборна кампания на кандидат-депутати


Категория на документа: Други


 Професор Георги Любенов Манолов е роден на 30.XI.1958 г. в София. Доктор е на политическите науки. Завършва висше образование в ПУ "Паисий Хилендарски".

Работи последователно като асистент в ПУ "Паисий Хилендарски" и като доцент и доктор в ЮЗУ "Неофит Рилски" (Център за обучение - Пловдив). Понастоящем е президент на Колежа по икономика и администрация - Пловдив, и един от неговите основатели. Професор е по политически науки (2011 г.). Чете лекции по политология и политически маркетинг. Щатен преподавател в УНСС - София.
Лекция па политически маркетинг
МАРКЕТИНГОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ НА КАНДИДАТ-ДЕПУТАТИ

Разработването на маркетингова концепция за подготовката на предизборната кампания е една от най-важните предпоставки за спечелване на изборите от политическите партии. Тя трябва да се опира на три основни принципа: анализа на цялостната социална ситуация в дадената страна, който включва в себе си реалното състояние на всички обществени сфери - политическа, икономическа, културна, правна и т.н.; съотношението на политическите сили - управляващи-опозиционни; основни-неосновни; традиционни-новопоявили се; и използването на правилата, техниките и методите на политическия маркетинг.

На базата на тези принципи се формулира централният въпрос на предизборната кампания, тактиката на предизборната борба и програмата "минимум" за спечелване на депутатските мандати. Следователно кандидат-депутатите следва да бъдат подготвени така, че със своя професионален облик, политически, социални и личностни качества максимално да спечелят доверието на избирателите. В този смисъл поведението и действията на кандидат-депутатите трябва да се прецизират максимално точно и внимателно съобразно с конкретната специфика на избирателните райони. Това може да стане въз основа на следните структурни елементи на настоящата концепция:

I. Социалнополитическа диагностика на избирателните райони

1. Набавяне на изборните резултати за всички партии, участвали в последните парламентарни избори.

2. Изготвяне на подробна географска карта въз основа на административно-териториалното деление на избирателните райони, както следва:

- градове (брой);

- села (брой);

- квартали (брой);

- махали (брой);

- родове (брой);

- семейства (брой).

3. Изработване на подробни и точни списъци на всички партии, организации и движения в избирателните райони, които имат структури и които ще участват в изборите.

4. Изготвяне на пълен и детайлизиран социален разрез на населението над 18 години по следната схема:

а) общ брой на гласоподавателите в района (в т.ч. и тези, които през месеца на кампанията навършват пълнолетие);

б) политически предпочитания на избирателите (на базата на данните от предишните избори);

в) социален състав на гласоподавателите:

- работници (в градовете и селата);

- служещи;

- интелигенция;

- учащи;

- частни бизнесмени;

- безработни;

- пенсионери и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингова концепция за подготовката и провеждането на предизборна кампания на кандидат-депутати 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.