Маркетингова политика в дейността на банка


Категория на документа: Други


Откриване на 7 нови точки на продажба.

2004 - Продължаващото разрастване на нашата гама от продукти и услуги:

Заем за стоителство, кредит Мост, кредит Кеш Експресо, МСП кредит SG Partner, за инвестиционно финансиране, международни дебитни карти VISA Electron и Maestro, система за периодични плащания, чрез постоянен превод инкасо, вкщючваща автоматичен превод по спестовна сметка, DECLIC.

Стартиране на въвеждането на новата информационна система Делта / Тракия с цел да се оптимизират работните процедури и IT структурата, а също така да се осигури по-голяма гъвкавост и ефикасност на банковата дейност.

SG Експресбанк, спечели престижната награда "Western Union TOP Country Teams"

Основаване на лизингово дружество SOGELEASE-Bulgaria

2005 - От четвърти октомври, името на банката става Сосиете Женерал Експресбанк.
.

Цели и насоки

Целта на Сосиете Женерал Експресбанк е да предлага на клиентите си всестранни, гъвкави, висококачествени, новаторски и икономични продукти, извършвайки безупречно обслужване.Наред с това са определени и първостепенни задачи като полезност, ефективност и развитие. Сосиете Женерал Експресбанк съзнава своята съществена отговорност пред акционерите си за постигане на добри печалби и увеличение на собствения капитал при запазване на неизменно отношение към риска.За да благоприятства развитието, Сосиете Женерал Експресбанк следва съвременни банкови методи, като внедрява нови технологии и прилага програми за обучение на своите служители.

Анализ при продажбите на предлаганите продукти и услуги и цели на банковия мениджмънт

Икономическите цели на банковия мениджмънт се заключават в увеличаването на стойността на банката като цяло. Те се реализират чрез увеличаване на
разходите за иновации, увеличаване на броя на предлаганите банкови услуги и т.н. Социалните цели на банковия мениджмънт са свързани с ролята, която играят банките за развитие на икономиката, чрез кредитните вложения в различните отрасли. Към социалните цели се отнасят и действията на банковите мениджъри, свързани с внедряването в банките на съвременни информационни технологии, даващи възможност на персонала на банките да предлага на клиентите си качествени услуги, да се икономисва време при предлагане на услугите /бързината и точност на работата/, да се постига висока култура на обслужването и специални умения за общуването с клиентите.Грижата за клиентите е доминираща в банковия мениджмънт. Реални успехи в банковото управление има когато се обръща особено внимание на индивидуалността на клиента. В повечето банки по света социалните цели обикновено се пренебрегват.Външните цели на банковия мениджмънт са свързани с външните комуникации на банките, характерът на техните отношения с клиентите, конкурентите, доставчиците, посредниците и другите партньори в банковия бизнес. Вътрешно банковите цели на мениджмънта са свързани със създаването и реализацията на
банковите продукти и услуги; вътрешните информационни връзки на банката; повишаването на квалификацията и развитието на кадровия потенциал на банката.
Стратегията на банката при продажбите на банката се базира на клиента и
продуктите, предназначени за удовлетворяванена на неговите нужди. Банката
разработва своите модели на обслужване и продажби, продукти и инструменти и
базира на тях своята стратегия - развитие на клиентите, привличане на нови
клиенти.
Експресбанк се стреми към изпълнение на следните подцели:
- Доволни клиенти;
- Увеличен брой клиенти;
- По-висок пазарен дял;

-Нарастващи и стабилни приходи;
- Удовлетворени акционери;

-Подобряване оптимизиранена търговския арсенал;

-Изграждане на професионални сили на продажба;

-Удоволствие от продажбата.
Експресбанк е лидер в клиентското доверие с пазарен дял от над 18,5% от
привлечение средства в банковия сектор и с над 15% пазарен дял при
отпуснатите кредити в страната.Също така е на първо място по размер на нетна
печалба и собствен капитал.

Финансови резултати на Експресбанк

Финансови резултати (в млн. €)
ГодиниСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингова политика в дейността на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.