Маркетингова политика в дейността на банка


Категория на документа: Други2008
2007
2006
2005
2001
2000
Нетен Банков Доход
80.2%
74,3%
64,7%
53,0%
46,2%
34.9%
Оперативни Разходи
47,2%
38,5%
32,6%
29,0%
27,0%
27,1%
Брутна Оперативна Печалба
38,5%
35,8%
32,2%
24,0%
19,2%
13,2%
Нетна Печалба
40,2%
26,1%
22,1%
15,4%
14,8%
11,1%


Разпределение на инвестициите по видове клиенти:

За постигането на високи продажби Експресбанк възлага изпълнението
на стратегията при продажбите да се реализира от Специалисти "Индивидуално банкиране" и Специалисти "Продажби".
Инструменти с които оперират специалистите са следните:
-Официален портфейл от клиенти с поставени количествени цели за
изпълнение;
-Списъци с падежи на депозити на клиенти;
-Списъци с клиенти карти за преиздаване, поради изтекла валидниост;
-Списъци с богати общественозначими личностти.
Основни изисквания:
-Лично познаване с всеки от клиентите;-
-Постоянни контакти с клиента по семейни или служебни поводи;
-Планиране на контактите;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингова политика в дейността на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.