Маркетингова политика в дейността на банка


Категория на документа: Други


-Планиране на продажбите;
-Използване на положителния отзвук от настоящите клиенти за привличане на
нови;
-Отлично познаване на търговските характеристики на продуктите.

Стратегически и ситуационен анализ на Експресбанк

Продукти със стратегическа важност за Банката са:
- депозити;
- ипотечни кредити;
- кредити за дребния бизнес;
- животозастраховки;
- кредитни карти;
- пакетни програми за физически лица, дребния бизнес и медиците;
основните продукти с които ще преследват дапозитните цели са:валутни и левови срочни депозити;
Маркетингов инструмент при продажбите са : списък с падежите на
депозити; клиентски портфейли и списъци; списъци с клубни членове по места;
браншови каталози; списък с клиенти, напуснали банката поради недоволство
от лихвите. Основните търговски ползи за клиента са: възможност за спестяване
на свободни средсва на клиента за неопределен срок при възможност за
управление от страна на клиента на достъпа до парите му. Относително
запазване стойността на клиентските средства, отчитайки инфлацията и
стабилността на Експресбанк.
- -Съвместна сметка;
ползвания маркетингов инструмент при продажбите са: списък на съпрузи,
клиенти, рекламни брошури. Основните търговски ползи за клиента са
съвместно ползване/контролиране на семейни доходи.
С оглед на очакванията за ръст на лихвените нива на световните пазари,
плановете за нарасване на депозитната база изглеждат напълно логични.
Продуктовата база е конвенционална с няколко отлично дефинирани
позиционирани продукта.
- Ипотечни кредити- Кредитните продукти на Експресбанк са гаранция за сериозно
присъствие на RETAIL пазара за стабилността на приходите. Банката
стратегически се насочва към продажбата на два основни кредитни продукта -
ипотеки и кредити за дребния бизнес. Ипотечните кредити гарантират едно
силно обвързване на клиента с банката и възможност за активни последващи
продажби. Поради ниската цена на ресурса Експресбанк може да си позволи да
предоставя кредити при най-конкурентните нива на пазара. Продуктовата база е
също разнообразна покриваща възможно най-широк кръг потребности при
отчитане на риска.
-Кредитни карти
Сегментиране на картовата продуктова оферта на Експресбанк:

На върхът и стои Platinum, това са карти за елитни клиенти на Експресбанк - VIZA и MasterCard, посредата стоят MasterCard Gold и VIZA Gold това са карти за богати бизнес клиенти, след тях са Business card,VIZA Classic, MasterCard Standart в този
сегмент клиентите притежаващи тези карти трябва да установят стабилни
отношения с Банката и на най-ниско ниво стоят Cirus/Maestro,VIZA Electron в
този сегмен включва привличането на нови клиенти за Експресбанк.
Ползите за клиента са: Разполага с парите си навсякъде по света, предоставя се
възможност за избор между дебитен и кредитен план на добрите клиенти,
плащане в Интернет - хотелски резервации и др., достъп до програма за
съдействие и спешна помощ на картодържатели в чужбина, международнаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингова политика в дейността на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.