Маркетингова политика в дейността на банка


Категория на документа: Други


-Гъвкави обезпечения
-Разнообразни суми и срокове
-Погасяване с равни месечни вноски, включващи главница и лихва;
-Прозрачни такси за обслужване на кредитите:
-Еднократна такса за управление - 1% върху сумата на кредита (мин. 90 BGN)
-Такса при частично предсрочно погасяване - 1%
-Такса за пълно предсрочно погасяване
-С нов кредит от Сосиете Женерал Експресбанк - 3%
-Без нов кредит от Сосиете

От фирменото кредитиране могат да се възползват средни и големи български или международни компании с добри финансови резултати в дейността си и добро позициониране на пазара. Във връзка със сключването на кредитната сделка Сосиете Женерал Експресбанк изисква от своите клиенти сведения за:
-правен статут
-общо финансово състояние;
-обект на кредитирането (гарантирането);
-предмет на обезпечението;
-икономическа свързаност
За финансиране на вашата дейност Експресбанк предлага следните видове кредити:- Кредити за оборотни средства
-Овърдрафт по разплащателна сметка
-Револвиращ кредит
-Краткосрочен кредит с фиксиран погасителен план
Инвестиционни кредити

Е­банкиране

Всеки път, когато трябва да направите справка за салдо по сметка или да наредите превод, е достатъчно да посетите адреса на уеб сайта на банката и да въведете потребителско си име и парола. Не е необходимо да помните наизуст номерата на Вашите банкови сметки и банковите координати на Вашите контрагенти. Тази информация е достъпна на екрана на вашия компютър. Демо версия и гореща телефонна линия са на вашеразположение, за да Ви напътсват в системата. Потребителското име и парола Ви гарантират пълна дискретност при достъп до системата. Обменът на данни между вашия компютър и сървъра на банката, е максимално защитен чрез кодиран канал SSL Осигурява Ви безопасно и абсолютно поверително Интернет Банкиране

Анализ на силните и слабите страни на Експресбанк

Основен метод на стратегическото планиране и една от техниките за определяне
на средата и вътрешните възможности на банката е SWOT анализа.
Към силните страни можем да присъдим следните постижения - Експресбанк е една от най-големите банки в страната с възвръщаемост на
активите от 2.40%, за Европа този показател е 1,67%-

добрият резултат показва и е доказателство за професионализъм
· Експресбанк е със значителни конкурентни предимства и позиции пред
останалите банки в страната
· През последните няколко години Експресбанк има най-голямата нетна
печалба достигаща приблизително до 267 млн. лв. през 2008г.
· Банката има пазарен дял от 15.7% - 76хил. клиенти са с вложения от над
5000лв.Отлично познаване на продуктите,личното познаване на повечето клиенти,счетоводен опит ,банков опит, комуникативни, контактни умения, активния търговски контакт, като основен фактор за успешна продажба.Търговси нюх и умения,са също част от силните страни.

Към слабите страни могат да се причеслят-.пасивно отношение към клиентите.,притеснение от контакт.,липса на опит в планирането на дейността,
опортюнистично отношение към новия търговски подход на активен контакт,не познаване на продуктите,липса на банков опит,не познаване на клиентите .
Не дотам агресивна реклама като тази на преките конкуренти
-Високи такси и комисионни при обслужването на масовия клиент

-Изисквания за висок доказан доход от клиета
-Недостатъчен асортимент от продукти и услуги

Стратегически цели:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Маркетингова политика в дейността на банка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.