Машинни елементи


Категория на документа: Други1.1 Да се определят ъгълът Фи2 и координатата Хb при Фи1 = 29 градуса, по метода на затворения векторен контур. Задачата да се реши с калкулатор и като се състави команден файл на MatLab. Да се сравнят стойностите на двете решения и да се представи командният файл.

l1=8;
l2=5;
h=3;

1.2 Да се определят стойностите на ъгъла Фи2 и координатата Хb , когато Фи1 се изменя в интервала 18 до 25 градуса през 1 градус. Задачата да се реши с MatLab. Да се представи командния файл, табличните и графичните резултати за Фи2 = f(Фи1) и Хb = f (Фи1).

l1=8;
l2=5;
h=3;
fi1=29;
fi1=(18:1:28);
fi1rad=fi1*pi/180;
fi2rad=asin((l1*sin(fi1rad)-h)/l2);
cosfi2=cos(fi2rad);
XB=l1*cos(fi1rad)+l2*cosfi2;
fi2=fi2rad*180/pi;

figure(1);
plot(fi1, fi2); grid on;
figure(2);
plot(fi1, XB, 'r'); grid on;

1.3 Да се определят стойностите на ъгъла Фи2 и координатата Хb , при зададен закон за движение Фи1 = f (t) (Фи1 = 3t+t) за интервала от t1 = 0 s до t2 = 5 s. Задачата да се реши с MatLab. Да се представи командния файл, табличните и графичните резултати за Фи2 = f(t) и Хb = f (t).

2.1 Да се определят скоростите на т. А и плъзгача В като се използва план за скоростите при Фи1 = 29градуса.

2.2 Да се определят скоростите на т. А и плъзгача В, по метода на затворения векторен контур при Фи1 = 29 градуса. Задачата да се реши с калкулатор и да се състави команден файл на MatLab. Да се сравнят стойностите на двете решения и да се предостави командният файл.

l1=8;
l2=5;
h=3;
fi1=15*pi/180;
t=4.7;
sinfi2=l1*sin(fi1)-h/l2;
fi2rad=asin(sinfi2);
fi2deg=fi2rad*180/pi;
omega1=3*t+0.8;
omega2=(l1/l2)*omega1*(cos(fi1)/(fi2rad));
Vb=-l1*omega1*sin(fi1)-l2*omega2*sin(fi2);
Va=omega1*l1;

2.3 Да се определят скоростите на т. А и плъзгача В при зададен закон за движение Фи1 = f(t) (Фи1 = sint) за интервала от t1 = 0 s до t2 = 5 s. Задачата да се реши с MatLab - SimuLink по метода на затворения векторен контур.

3.1 Да се определят ускоренията на т. А и плъзгача В съгласно методите на теоретичната механика при Фи1 = 29 градуса.

3.2 Да се определят ускоренията на т. А и плъзгача В по метода на затвореният контур при Фи1 = 29 градуса. Задачата да се реши с калкулатор и да се състави команден файл на MatLab. Да се сравнят стойностите на двете решения и да се предостави командния файл.

l1=8;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Машинни елементи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.