Материалознание и технология на металите


Категория на документа: Други
Курсова работа
по
Материалознание и технология на металите

Яна Кирилова Давиткова
Машиностроителен факултет
Инженерен дизайн
Факултетен номер:

Проверил:
Дата:

Контролни въпроси:

* 1.4.Колко вида "дефекти" в строежа на реалните кристали познавате? Опишете ги.
* 6.18. Коя е разликата в структурата на белите и сивите чугуни?
* 9.4. Коя структура ще се получи при закаляване на стомана С45 след нагряване на линиите GS и PS на желязовъглеродната диаграма?
* 12.4. Как се променя обемът на мартензита в закалена стомана при ниско отвръщане?
* 15.7 Коя от изброените стомани е за инструменти за студено пластично деформиране: C10, C45, 20Cr4, 90CrSi4?

Задачи:

* 7.Въглеродни стомани С20, С40 и С60 са подложени на термично обработване отгряване. Да се избере и обоснове метод за измерване на твърдостта им и обясни нейното изменение при увеличаване на въглеродното им съдържание.
* 40. На фиг. 23, а, б е показана микроструктурата на два материала за режещи инструменти. Единият запазва режещите си качества до 200 градуса, а другия до 850 градуса. Да се определи фазовия им състав и обясни причината за различното им поведение при нагряване.
* 98. Някои детайли на щампи за горещо обемно деформиране по време на работа се нагряват до 500 градуса. Да се избере подходяща стомана, покаже и обоснове химичния състав, термичното обработване, структурата и свойствата на готовата щампа.
* 115. Художествените отливки се изработват най-често от медно-калаени сплави (бронз). Да се посочи химичния състав и структурата на този вид бронз.

1.Структура на металите
Методи на изследването им

4.Колко вида "дефекти" в строежа на реалните кристали познавате? Опишете ги.

Отговор: Дефектите са характерни за моно и за поликристалното състояние. Делят се на статични и динамични. Статичните се формират в хода на кристализацията, а динамичните при външни въздействия. В зависимост размера и формата си дефектите биват точкови, линейни, обемни и повъхностни.

Към точковите се отнасят дефектите: Ваканции - при липсващ атом във възел на кристалната решетка.; Междувъзлови атоми- те са разположени извън или между възлите на решетката и предизвикват локални изкривявания на кристалната решетка; Примесени атоми- получават се при наличие на втори атом във възел на кристалната решетка.

Линейни дефекти- при тях има екстра-равнина характерна за дислукацията. Тази равнина е излишна и стои между други две. При външно въздействие дислукациите предават функциите си на съседни равнини и накрая на кристала се получава стъпало. Натрупват се примеси и се появяват нови дислукации като движението се затруднява.

Повърхностни дефекти- границите между кристалите е повърхностен дефект. До тях се наблюдава нарушаване в подреждането на частиците, което е причина за повишена енергия, тези зони с различна оривнтация на кристалната решетка се наричат блокове.

Обемните дефекти представляват микро пора или микро пукнатина.

6. Fe - C диаграма

18. Коя е разликата в структурата на белите и сивите чугуни?

Отговор: Разликата между белите и сивите чугуни е според състоянието на въглерода.

При белите чугуни цялото количество на въглерода се намира в свързано състояние т.е. във вид на циментит (Fe3C), докато при сивите чугуни, въглеродът е в свободна форма - модификацията си графит. Белите чугуни в зависимост от количеството на въглерода се разделят на подевтектични ( от 2,14% до 4,3%С ), евтектични (4,3%С) и надевтектични (от 4,3% до 6,67%С). В структурата на всички бели чугуни има циментитен евтектикум (ледебурит).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Материалознание и технология на металите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.