Медии за вътрешни публики


Категория на документа: Други


4.Медии за вътрешни публики 1. Печатни медии за вътрешни публики.
Терминът вътрешни публики от служители се отнасят както за ръководителите, така и за тези, които биват ръководени. Тези публики обхващат най-големия ресурс на О, а именно хората. За да са ефективни взаимоотношенията трябва да съществуват няколко условия: доверие м/у служители и работници, продължителна работа без конфликти и спорове,оптимизъм за бъдещето, успех в инициативите и др. Основните цели на Печатното слово включват: 1.Да информират служителите на О по въпроси, свързани с нейната политика, действия и цели. 2.Да осигурят на служителите необходимата информация, за да могат те да изпълняват отговорно своите задачи. 3.Да оценяват по достойнство постиженията и успехите на служителите и др. Публикации на организацията Публикацията на организацията може да бъде във вид на бюлетин, таблоид или мегавестник. Много от тези публикации са с високо качество и четирицветен печат. Част от тях публикуват и реклама, за да покрият разходите си. Публикациите на О, са насочени към много публики, но основно се стремят към служителите. Публикациите представляват механизъм за получаване на обратна връзка и отзивчива комуникация. Стойността на публикациите трябва да бъдат икономически ефективна. Нюзписмата са най-често използваната форма за периодичните публикации в организациите. Това е така, защото те се подготвят бързо и евтино. Допълнителните публикации - брошури, учебници и книги, имат три основни предназначения: 1. Системно обучение. Те разкриват съществуващите правила в О и ползата от това да се спазват. Чрез тях се цели да се внуши нагласата за работа в екип. 2. Даване на указания. Тези наръчници дават на служителите или членовете специфична информация и полезни съвети. 3. Институционализиране. Разбира, че тези публикации съдържат философията на организацията и водещи й принципи. Съобщенията са насочени към качеството, конкуренцията, проблемите с опазване на природата и др.
Писма Писмата попълват информационната липса между броевете на организационната публикация. Те дават на мениджъра възможността да комуникира със служителите и техните семейства по един непринуден начин. Сред техните предимства са икономичност, директен и индивидуален подход, бързина и др. Препечатани статии, доклади и материали от историята. Изразяването на позицията посредством препечатки е използван метод за комуникация с избрани публики по спорни въпроси свързани с обществената политика. Препечатването осигурява разкритие на това какво е било казано и опровергава подвеждащото медийно отразяване. Информационни табла, те предлагат бърз начин за разсейване на слухове и привличат вниманието. За това таблото трябва да се поддържа винаги с актуална и навременна И. Това, което трябва да се запомни за публикациите, е, че те не заместват комуникацията лице в лице, която е жизненоважна за успешните взаимоотношения на работното място.
Неформалната реч вид вербална комуникация която също усилва традиционната общуване лице в лице. Грейпвайн (grapevine) - система за разпространение на слухове която е неконтролируемо средство, но думите, които излизат от устата на хората, много често са най- бързият начин за разпространение на информация. Понякога грейпвайнът може да бъде вреден или опасен. Слухове за съкращения, уволнения и т.н. могат сериозно да навредят на О. Срещи - събират хората и им осигуряват възможност както да слушат, така и да говорят, което е двустранна комуникация. Изискват повече време, но пък са икономически изгодни. Речи някой предимствата, които притежават речите: 1.Осигуряват директната и убеждаваща форма на комуникацията, тъй като включват контакт лице в лице с аудиторията. 2.носят престиж както на говорителя, така и на О; 3.представят гледната точка на О пред публиката и др. Първостепенната причина за използването на телеконференцията е възможността едновременно да се достигне до различни географски места и да се изпрати едно и също съобщение. Нарастващото използване на този вид техника налага практиците по ПР да познават и разбират тези медии. Към тях спадат телевизия, видеозаписи, филми , слайдпрезентации, изложби дисплеи и др.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Медии за вътрешни публики 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.