Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа


Категория на документа: Други


ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ "ТОДОР КАБЛЕШКОВ"

КУРСОВА ЗАДАЧА

ПО

"Токоснемане при ЕТС"

Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа

Специалност: "Електроенергетика и електрообзавеждане"

Дата: .................... Преподавател:....................

I. Определяне на натоварването на верижната КМ и дължината на еквивалентното междустълбие.

1. Собствено тегло на мрежата.

gкм= gкп+gнв+gстр.,клеми др. ,N/m

gкм - тегло на КМ
gкп - тегло на КП
gнв - тегло на НВ
gстр.,клеми др. - тегло на струнки, клеми и други

По задание: контактен проводник ТФ 100 и носещо въже М50.

gкп= 8,75 N/m
gнв= 4,30 N/m
gстр.,кл.= 0,5 N/m

gкм= 13,55 N/m

2. Определяне на натоварването от заледяване.

2.1 Определяне на натоварването на НВ при заледяване.

gлнв=π.b(dнв+b)δл ,N/m където:

b - ледена обвивка, b=0,0075 m
δл - специфично тегло на ледената обвивка δл=0,885.104 N/m
dнв - диаметър на НВ, dнв=0,0089 m

gлнв=3,14.0,00750,0089+0,00758850=3,420 N/m

2.2 Определяне на натоварването на КП при заледяване.

gлкп=π.b2(dкп+b2)δл ,N/m

dкп=A+B2=0,012 m
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.