Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа


Категория на документа: Други


ΔKф=LL-lдопR(ξ-αкп.Δt)2.R.dк+0,5.LL-lдопR(ξ-αкп.Δt).(K+2.ΔKстр3), N

dк - дължина на фиксатора от КП до шарнирнрната връзка с опората или конзолата, m.

αкп - температурен коефициент на линейно разширение на КП

Eкп - модул на еластичността на КП

Sкп - сечение на КП

ΔKстр - е различно в зависимост от това дали НВ и КП са от един и същ материал или са от различен.
При tmin

ΔKф=510510-17,150-0.000017.-332.310.2,5+0,5.510510-17,150-0.000017.-33.9810+2.03=934,982 N

При tmax

ΔKф=510510-17,150-0.000017.352.310.2,5+0,5.510510-17,150-0.000017.35.9810+2.03=-902,977 N

При tmin

ΔK=0+934,9821-23.(0+934,982)216((-33)-0)=859,795 N

При tmax

ΔK=0+934,9821-23.(0+934,982)216(35-0)=-836,379 N

L,m
при tmin
при tmax

ΔKф
ΔK
ΔKф
ΔK
50
5,834
5,83
-6,183
-6,18
100
29,46
29,37
-31,14
-31,065
200
130,71
129,131
-136,754
-135,125
300Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.