Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа


Категория на документа: Други


gлкп=π.0,00752(0,012+0,00752)8850=1,642 N/m

gлкм= gлкп+gлнв=5,062 N/m

3. Натоварване от вятър.

3.1 Определяне на натоварването на НВ при максимална скорост на вятъра.

dнв=0,0089 m
Vmax=19 m/s
Cx=1,25 m - аеродинамичен коефициент

Pнвv=Cx.0,615.Vmax2.dнв, N/m

Pнвv=1,25.0,615.192.0,0089=2,470 N/m

3.1.1 Определяне на натоварването на НВ при скорост на вятъра Vл и максимално заледяване.

Pнвл=Cx.0,615.Vл2.(dнв+2.b) , N/m

Pнвл=1,25.0,615.122.(0,0089+2.0,0075)=2,646 N/m

3.2 Определяне на натоварването на КП при максимална скорост на вятъра.

Pкпvˆ=Cx.0,615.Vˆmax2.dкп, N/m

Pкпvˆ=1,25.0,615.192.0,012=3,330 N/m

3.2.1 Определяне на натоварването на КП при скорост на вятъра Vл и максимално заледяване.

Pкпл=Cx.0,615.Vл2.(dкп+b) , N/m

Pкпл=1,25.0,615.122.(0,012+0,0075)=2,159 N/m

4. Определяне на резултантното натоварване.

4.1 При минимална и максимална температура на въздуха при отсъствие на допълнително натоварване от лед и вятър. В този случай натоварването е равно на собственото тегло на мрежата.

4.2 При максимално заледяване и въздействие на вятър.

qл=( gкм+gлнв+gлкп)2+Pнвл ,N/m

qл=( 13,55+3.420+1,642)2+2,646 =18,683 N/m

4.3 При вятър с максимална скорост.

qvˆ= gкм2+ Pнвv2 ,N/m

qvˆ= 13,552+ 2,4702 =13,77 N/m

5. Определяне на еквивалентното междустълбие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.