Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа


Категория на документа: Другиlекв= li3li ,m

li - дължина на всяко едно отделно междустълбие в един анкърен участък.

l= 1020 m

lекв= 5.423+4.52,53+12.5031020=49,002 m

Приемаме lекв=49 m.

II. Определяне на стрелата на провеса на НВ и КП при компенсирана КМ с ресорни струни.

T= 7848 N
K= 9810 N

1. Определяне на изменението на стрелата на провеса на НВ.

F0=gкм.lекв28.T=w0.lекв28.z, m

w0 и z са приведеното натоварване и опъване на носещото въже.

w0=gкм(1+φ.KT), N/m

w0=13,55(1+0,8.98107848)=27,1 N/m

z=T+φ.K=7848+0,8.9810=15696 N

F0=13,55.4928.7848=27,1.4928.15696=0,518 m

F'л=w'л.lекв28z, m

Приведено вертикално натоварване при заледяване:

w'л=gкмл+gкм(1+φ.KT), N/m

w'л=5,062+13,55(1+0,8.98107848)=37,224 N/m

F'л=37,224.4928.15696=0,712 m

Изменение на височината на КП в средата на междустълбието:

Δhл=F'л-F0=0,712-0,518=0,194 m

Стрела на провес на КП при заледяване:

fл=φF'л-F0=0,8.0,194=0,155 m

Δhл<0,55 m в гари

hл<1,05 m в междугариеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.