Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа


Категория на документа: ДругиIII. Определяне на максималната допустима дължина на еквивалентното междустълбие при заледяване.

lˆлдоп=-A2+A24+B, m

A=4eKT= 4.11,35.98107848=56,75 m

B=4e2KT+ 8.T+K.Δhдопgлкп+gлнв=4.11,352.98107848+ 8.7848+9810.1,051,642+3,420=

=29946,206 m

lˆлдоп=-56,752+56,7524+29946,206=146,985 m

IV. Уточняване на някои основни параметри на КМ

Системна височина:
h0=1,45=b m

Минимална дължина на струна:
Cˇ=1 m

Размах на ресорното въже:
2a=12 m

y=0,25 m

ψ=1,04 m

Номинално опъване на ресорното въже:
Hp=2500 m

V. Определяне на ветровите отклонения на контактния проводник и допустимата дължина на междустълбията.

В права:
bˆк=(Pкпvˆ-Pекв).l28K+ 2.aз2.K(Pкпvˆ-Pекв).l2+ϒк , m

В крива:

bˆк=l28.Pкпvˆ-PеквK±1R-aз+ϒк , m

aз=0,3 m-зиг заг

ϒк=0,015 m-огъване на стълба под въздействието на вятър

Pкпvˆ-натоварване от вятъра върху КП

l-дължина на междустълбието

K-опъване на КП

R-радиус на криватаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.