Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа


Категория на документа: ДругиPекв-частта от ветровото нат., която се предава от КП на НВ или обратно

Pекв=Pкпvˆ.Tvˆ-Pнвvˆ.K-8.K.Tvˆl2.(λ.Pнвvˆqb+ϒb-ϒк)Tvˆ+K+10,6.C.K.Tvˆgкп.l2

qb-ветрово натоварване при макс. вятър.

Tvˆ=T

λ=0-дължина на изолаторната гирлянда

ϒb-Огъване на стълба на нивото на окачването на НВ, при вятър с v=max.

C-средна дължина на струните

C=h0-0,115g.l2T=1,45-0,11513,55.4927848=0,973 m

Pекв=3.33.7848-2,47.9810-8.9810.7848492.0.2,4713,77+0,022-0,0157848+9810+10,6.0,973.9810.78488,75.492

Pекв=0,0019 N/m

В права:

bˆк=(3,33-0,0019).4928.9810+ 2.0,32.9810(3,33-0,0019).492+0,015=0,338 m

В крива:

bˆк=4928.3,33-0,00199810-1310-0,3+0,015=-0,179 m

bˆк<0,4 в прав участък

bˆк<0,35 в крива

VI. Определяне на максимално допустимата дължина на междустълбието в прав участък и в крива.

В прав участък:

lˆдоп=2.KPкпvˆ-Pекв[bкдоп-ϒк+(bкдоп-ϒк)2-aз2] ,m

В крива с радиус:

lˆдоп=2.2KPкпvˆ-Pекв±KR.(bкдоп-ϒк+aз) ,m

Заместваме с

Pекв=0 N/m

В прав участък:

lˆдоп=72,227 m
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механично оразмеряване на верижна компенсирана контактна мрежа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.