Междукултурен диалог


Категория на документа: Други


Компетенции на социалния работник
1.Личност
- психологически адаптивен
вечно в период на личностна промяна
поддържа неопределими граници на аз-а- параметрите на идентичност не са фиксирани /посредническа личност/
2.Афективни умения

- откритост към идеи и преживявания

- емпатия към хора от други култури

- точност във възприятията на различията
- неоценъчност , желание да се описва поведение а не да се оценява
- некритично наблюдение на собственото поведение и това на другите
- умения за градене на отношения
- свобода от етноцентризъм

Междукултурна компетентност
1.изразява уважение и позитивно отношение към другите
2.отвръща на другите по неоценъчен описателен начин
3.поставя се на мястото на другите
3.признава че всяко познание е лично
4.функционира в множество подходящи за обстановката роли
5.управлява собствения принос за междукултурна ситуация
6.реагира на нови и неясни ситуации с малко видим дискомфорт

3.По отношение на клиентите
а.да разбира за културно определените концепции и различаващи се концепции какво е ред, шум, действия, времеви и пространствени перспективи
б.да разбира как информацията се предава формално и неформално в общността
в.да разбира потенциалните пристрастия на лингвистично и културно различни клиенти
г.да подпомага клиентите да се идентифицират и да са горди със своята култура

5.Желани компетенции на клиентите
а.функционалност на културно обусловеното поведение – трябва да разбират защо действат по даден начин защото обществото разрешава дадени начини за удовлетворяване на потребности
б.взаимодействие на езикови и социални променливи – разбиране на социални променливи като възраст, пол, класа и как засягат хората
в.конвенционално поведение в общи ситуации
г.културни значения на думите и на фразите
д.оценъчни съждения за дадена култура
е.изследване на друга култура
ж.нагласи спрямо други обществаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Междукултурен диалог 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.