Международен астрономически съюз


Категория на документа: Други


Специалност Международни отношения Втори курс

Курсова Работа По Международни организации

Тема: Международен Астрономически Съюз

Изготвил:

Любомира Николаева Гочева

ф.№ 12100321024

Съдържание:
* Създаване
* Мисия
* Дейности
* Обща информация
* Бъдещи Цели

Създаване:
Международният астрономически съюз ( IAU - International Astronomical Union) е основан през 1919 година като сливане на различни международни проекти, като Carte Du Ciel (Карта На Небето) Solar Union ( Слънчевият съюз) и the International Time Bureau (Международно Бюро на Времето).Главното седалище се състои в Париж,Франция с президент Робърт Уилямс и генерален секретар Иън Ф. Корбет.МАС има 10 871 отделни членове в 93 страни от цял ​​свят. От тези страни , 73 са национални членове. Отделните негови членове са структурирани в участъци , комисии , работни групи и групи по програма които са професионални астрономи от цял свят които притежават докторска степен и са работили в професионални изследвания и във сферата на астрономията.
Мисия:
Неговата мисия е да насърчава и да защитава науката астрономия във всичките им аспекти , чрез международно сътрудничество. Член е на Международен съвет на научните съюзи (International Council of Science). Официално признат и упълномощен да отговаря за даването на названия на звезди, планети, астероиди и други небесни тела и явления. Работните групи включват: Работна група за номенклатура на планетарни системи (Working Group for Planetary System Nomenclature), която поддържа конвенциите на МАС за наименуване на планетните тела. МАС е също отговорен за системата от Астрономически телеграми.

Дейности:
Научните и образователните дейности на МАС са организирани от неговите девет научни Отдели и чрез тях своите 40 специализирани Комисии , покриващи пълния спектър на астрономията , заедно със своите 74 Работни и Програмни групи.

МАС Отдели:
Дейности в различни астрономически под- дисциплини са най-вече координирани чрез Отделите на МАС . След приемането на резолюцията на Изпълнителния комитет на Общото събрание на XXVIII Конвенция проведена в Пекин , новата схема на Отделите е поставена на мястото си , за да се вземе предвид развитието на астрономията и да се отрази на научната политика на МАС . Тези участъци ще включват една или повече МАС Комисии , всяка от които ще се фокусира върху по-тясна научна или организационна тема. Връзката между съществуващите Комисии и нови разделения постепенно ще бъде създавана. Списъка на Отделите , приети в Пекин , са както следва :

Отдел А Фундаментална Астрономия
Отдел Б Съоражения, Технологии и Научни Данни
Отдел В Образование и Културно Наследство
Отдел Г Високо Енергийни Явления Фундаментална Физика
Отдел Д Слънцето и Хелиосферата
Отдел Е Планетарни Системи и Биоастрономия
Отдел Ж Звезди и Звездна Физика
Отдел З Междузвездно Значение и Местна Вселена
Отдел И Галактики и Космология

Дългосрочната политика на МАС се определя от Общото Събрание и се изпълнява от Изпълнителния Комитет , а ден за ден операции се ръководят от Офицерите на МАС . Фокусна точка на нейните дейности е секретариатът на МАС , организирана от Institut d' Astrophysique de Paris, France (Института по Астрология на Париж, Франция).

Основната дейност на МАС е организирането на научни срещи . Всяка година МАС спонсорира девет международни МАС Симпозиуми. Серията IAU Symposium Proceedings е водещата публикация на МАС . На всеки три години МАС има Общо Събрание, което предлага шест МАС Симпозиуми , на около 25 съвместни дискусии и специални сесии и индивидуални бизнес и научни срещи на Отделите, Комисиите и Работните Групи. Процедурите на съвместни дискусии и специални сесии са публикувани в акцентите на Астрономическите Отдели. Докладите на Общото Събрание като бизнес срещи са публикувани в транзакциите на МАС - Отдел Б.

МАС работи за насърчаване на астрономическото образование и научните изследвания в развиващите се страни чрез своите Програмни Групи като Международни Училища за Млади Астрономи (ISYA), Учение на Астрономическо Развитие (TAD), както и Международно Развитие на Астрономията (WWDA), така и чрез съвместни образователни дейности с COSPAR и ЮНЕСКО.

Общите събрания на МАС се провеждат на всеки три години и продължават десет дни, от 1922 г. И до днес, с изключение на периода от 1938 до 1948, заради Втората световна война .Това събитие е уникална възможност за астрономите, работещи във всички области на астрономията, да се обединят. В допълнение на основните административни заседания на Общото Събрание също така се включва и научна програма. Тя обикновено се състои от две серии и от три Симпозиума, всеки с продължителност половин седмица. Провеждат се съвместни дискусии, петнадесет до двадесет на брой, включващи до пет теми, които се движат паралелно. Организират се и специални сесии на актуални и специализирани теми. Обичайните срещи на народните представители, финансовия комитет и номинационния комитет се провеждат по време на Общото Събрание.

Списък с общите Събрания:
Среща
ГодинаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен астрономически съюз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.