Международният пазар на никел: състояние и тенденции през периода 1990 - 1999 и прогноза до 2005 г.


Категория на документа: Други


Международният пазар на никел: състояние и тенденции през периода 1990 - 1999 и прогноза до 2005 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

І. МЕТОДИЧНА ЧАСТ 1
1. Обект на изследване 1
2. Информационни потребности 1
3. Канали на информационното осигуряване 2
4. Проблеми и ограничения при информационно осигуряване 3
5. Методика на анализа и прогнозата 3
6. Методика на прогнозата 3
ІІ. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 4
Библиографска справка за пазара на никел 4
Обща характеристика на пазара на никел 6
1. Анализ на производството 7
2. Анализ на потреблението 11
3. Анализ на запасите 14
4. Анализ на международната търговия 17
5. Анализ на търсенето, предлагането и цените 19
6. Основни фактори, формиращи конюнктурата на международния пазар на никел 24
ІІІ. Обща прогноза за пазара на никел 25
1. Прогноза на производството на никел 25
2. Прогноза за потреблението на никел 28
3. Прогноза за запасите на никел 29
4. Прогноза за международната търговия на никел 30
5. Прогноза за цените 31
ІV. Заключение 33
V. Използвана литература 34

І. МЕТОДИЧНА ЧАСТ

1. Обект на изследване
Обект на проучването е пазарът на първичен никел. Никелът е цветен метал, който намира приложение в редица сфери на индустрията (поради специфичните качества, които притежава - устойчивост срещу корозия и добри физико-механични свойства при висока температура). Най-голямо количество никел се използва в производството на неръждаема стомана - около 60% от световния добив. Освен това никелът се използва за производството на батерии, компютри и други електронни съоръжения.

2. Информационни потребности
За анализа и прогнозата на международния пазар на никел е необходима следната информация:

Количествена информация:
* данни за производството на първичен никел за света и по страни;
* данни за потреблението на първичен никел за света и по страни;
* данни за запасите на първичен никел на Лондонската метална борса (ЛМБ) и при търговците;
* данни за различните видове цени;
* данни за цените на ЛМБ;
* данни за производството на неръждаема стомана в света;
Фактологическа информация:
* информация за изваждане от експлоатация или внедряването на нови производствени мощности;
* информация за приложението на постиженията на научно-техническия прогрес (НТП) в добива и производството на никел;
* информация за разширяване на производствените мощности на производителите на неръждаема стомана;
* информация за общоикономическото развитие на света;

3. Канали на информационното осигуряванеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международният пазар на никел: състояние и тенденции през периода 1990 - 1999 и прогноза до 2005 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.