Международните преговори като инструмент на дипломацията


Категория на документа: Други


Преговорите не могат да съществуват, ако не се постигне поне минимални сходство откъм интересите и целите на излагащите страни. Ако няма сходство трябва да се създадат условия за преодоляване на съществуващите различия, понеже това може да бъде спънка в отношенията. Трябва да има воля за споразумение, постигнато чрез мирни преговори, а не налагането на воля и успех на всяка цена. Това е негативен подход и той е много рядко ефективен. Трябва ясно да се разграничава неотстъпчивостта и отстояването на собствените си интереси и позиция за постигане на компромис. Също така важно е и силовите отношения между партньорите да са уравновесени за да се постигне ефективен резултат.

5. Международните преговори като инструмент на дипломацията

Международните преговори са процес на взаимно общуване между две страни с цел задоволяване на определена потребност или интерес.Преговорите от високо равнище обикновено са средство за разрешаването на даден проблем чрез използването на дипломатически средства. Международните преговори се основават на правила, които произлизат от елементарното водене на преговори на битово равнище. Също така е ясно, че без институцията на преговорите, държавите не биха могли да стабилизират своите отношения и да постигнат мирно своите интереси.
При всеки конфликт се търси начин той да се разреши, в МО процесът е по-сложен.За намиране на решение на конфликта на междудържавно равнище чрез съдействие и преговаряне.Преговорите могат да се провеждат не само при конфликт, но и при близки, а дори и съвпадащи интереси. В този случай преговорите са подчинени на желанието да се установи съвпадението и то да се оформи в официален документ.Преговорите са мощно средство да се постигне някаква цел или собствен интерес на държавата от другите. Това е официална форма на кореспонденция, общуване на междудържавно равнище за постигане на съгласие и преследване на интереси.
Преговорите са процедура, която легитимира преминаването на участващите в тях страни към нов етап в техните взаимоотношения, който съдържа по-голям градивен потенциал при преодоляване на вътрешни и международни конфликти.
Съвременната система на международни отношения е немислима без воденето на преговори, В съвременния свят, ролята, която преговорите изграждат към взаимоотношенията е много важна за поддържането на баланса между държавите. като основно средство за разрешаването на конфликтни ситуации, всяка държава иска да вземе участие - като арбитраж или като заела своята позиция за преследването на личните си интереси, тя също така иска да участва в международните процеси на взимане на решения, който засягат и нея. В такива условия дипломацията е най-важния инструмент към намирането на решения, което да доведе до най-изгоден за страните резултат. Добре водената политика и дипломатичния подход може да доведе до облагодетелстване на страната, до закрепяване на взаимните отношения и бъдещото запазване на добрия тон.
В най-общ смисъл под дипломатическите преговори се разбира основният и най-важен способ на дипломацията и процес, който протича между две или повече участници в международните отношения с цел постигане на компромис между тях , който компромис се счита за най-доброто решение на въпроса или поне за най-ефективното. В тесен смисъл на думата дипломатическите преговори са контакти между лица с дипломатически пълномощия за постигане на конкретен резултат. Резултатът може да е от всякакво естество - политически, икономически, културен.

6. Заключение

Без съмнение,преговорите са неизменна и важна част от нашето ежедневие и бит. Чрез тях се научаваме да постигаме целите си, да водим двустранен диалог с цел оползотворяване на лични цели и интереси , като съумеем да спазим простичките правила за успех, понеже всичките хора са различни и нерядко се случа да има разминаване на интересите. Преговорите са един мощен инструмент за разрешаването на спорове и конфликти, без които днешно време държавите не биха могли да съществуват. Уменията за преговори лежат във всеки един от нас, но трябва постоянство, търпение, толерантност и развиване на комуникативните сетива и заложби и естествено, малко дипломация във всяко едно отношение.
Успешните преговори имат за цел да постигнат взаимогодно и за двете страни споразумение. Воденето на преговори е делова дейност, при която всичките страни извличат полза, чрез използването на дипломатични преговори за запазване на добри взаимоотношения. Петте най-важни елемента, които характеризират успешните преговори и преговарящи трябва да бъдат :
убеждение, извличане на информация, начало , същинска част и удовлетворяващ резултат. Успешното водене на преговори е изкуство, което трябва да бъде развиване във всеки един човек - това е налагането на гъвкава мисъл, научаването да уважаваш интересите на събеседника и комуникативните способност и дипломатични отношения, които биха допринесли за постигането на собствени цели и интереси.

Библиотека

1. David J. Lax and James K. Sebenius, 3-D Negotiations, Boston: Harvard Business School Press, 2006

2. Clotaire Rapaille, The Culture Code, New York: Broadway Books, 2006

3. Аrthur Adams "Игра на котка и мишка или как да спечелим при преговорите", доклад по мениджънт за свободно разпространяване.

4. William Hernández and John Graham. GLOBAL NEGOTIATION - THE NEW RULES, Indiana, Harvard Business School press 2005

5. Hart, W.P., & Albarracin, D. (2009) "The handbook of attitudes", NYC

6. John L. Graham, "The Japanese Negotiation Style: Characteristics of a Distinct Approach," Negotiation Journal, April 1993, 123-140

7. Георги Стефанов - "Теория на международните отношения", "Външна политика. Дипломация",

8. Wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Diplomacy
??

??

??

??

13

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международните преговори като инструмент на дипломацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.