Методи и средства за диагностициране на механични системи


Категория на документа: ДругиСпектрограма на изменение нивата на спектъра на характеристичните хармоници на вибропремествания при разрушаване на търкалящ лагер

0

2300

460 1840 3800

200 1380 4600

f, kHz

Изменение на спектъра на разрушаване на лагер в началото на експлоатация на лагера

200
0 460

1380

1840 2300 3800

4600

f, kHz Изменение на спектъра на разрушаване на лагер след 42h на експлоатация

200

0

460 1380

2300 3800

1840 4600

f, kHz Изменение на спектъра на лагера преди разрушаване

Дефектите и отказите в някои видове механични предавки могат да бъдат определени и по наличието на периодични компоненти във виброакустичните сигнали.Тези компоненти могат да се открият в резултат на анализа на автокорелационната функция на сигнала.
R(Ƭ) = 1/T.s(t)s(t-Ƭ)dt
s(t) - сигнал подлежащ на анализ
Т - продължителност на анализа
Ƭ - интервал на временното преместване

Ƭ и Т се подбират от условията:
Ƭmax >2π/Wн; Т>50; Wн ≈ 10Ƭmax
Wн - най-ниската честота на спектъра s(t)
При Ƭ = 0 стойноста на R(Ƭ) съответства на средната мощност на сигнала
При увеличаване на Ƭ стойноста на R(Ƭ) намалява, като скоростта на намаляване е една от характеристиките на анализирания сигнал s(t)
Автокорелационната функция позволява да се открият в сигнала периодичните компоненти от по - ниско ниво дори при смущения.Стойноста на периода на автокорелационната функция се използва за локализиране на отказалите елементи на диагностицираната механична система, аамплитудата и нейното затихване за оценка на характера и степента на отказа.
Разработват се и автоматизирани вибродиагностични системи за изследване на машинни елементи като лагери съединители спирачки и др.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и средства за диагностициране на механични системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.