Методи и средства за диагностициране на механични системи


Категория на документа: Други


Първия етап от процеса на диагностика се състои в трансформиране на вибрациите на изследвания обект 1 в електрически сигнали. За тази цел се използват пиезоелектрически първични преобразуватели 2, усилвател 3 и блок от филтри БФ 4.
По-елементарните вибродиагностични устройства отчитащи параметрите на високочестотните вибрации използват аналогови средства за обработване на сигналите.Те са с ограничени възможности особено при избора на оптимални диагностични параметри.
При по - сериозни изследвания на вибрационните компоненти, обработване на големи масиви с данни, съхраняването им и създаването на гъвкави системи, налага да се осъществи цифрова обработка на сигнала на високочестотните вибрации. За целта се използва аналогово цифров преобразувател (АЦП), системата се управлява от персонален компютър 10. Предвидени са и възможности за допълнителни разширения като магнетофонът 11 осъществяващ връзката с електронно изчислителната машина (ЕИМ) 12, която увеличава възможностите на системата и съхраняваща също протоколът за измененията в диагностичните параметри, копия от работни програми и файлове с данни.Графичния плотер 9 служи за графичен изход на получените данни.Диагностичните периферни модули се се включват чрез блока за управление (БУ) 8 който регулира подаването на диагностични сигнали към компютъра. Чрез БУ към компютъра са присъединени буферните устройства предназначени за натрупване и предварителна обработка на данни в процеса на изследване на спектралните характеристики на сигналите.Буферните устройства се състоят от буферна памет (БП) 6 и блок за управление. От блока за управление е възможен директен изход на приетите сигнали върху пишещо устройство (ПУ) 7.
Програмното осигуряване на автоматизираната вибродиагностична система е създадено на основата на модулните принципи и позволява включването на различни множества от диагностични параметри и алгоритми за приемане на решения.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи и средства за диагностициране на механични системи 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.