Методи на изледователската дейност


Категория на документа: Други


5. г)

a) 1010, 10, 111
б) 10, М, 1011
в) X, L, M
г) 68А2F, 3A72, 2A3D

6. В кой ред всички числа са записани в десетична бройна система
7. В кой ред всички числа са записани в двоична бройна система
8. В кой ред всички числа са записани в шестнайсетична бройна система

ОТГОВОРИ:

6. а)

7. а)

8. г)

Трети тип: Задачи с повече от един верен отговор

Указание: Към всяка задача са дадени по три отговора. Броят на верните отговори е един или повече от един. Отговорете с :

a) Ако само отговор 1 е верен
б) Ако само отговор 3 е верен
в) Ако само отговор 1 и 2 са верни
г) Ако само отговор 2 и 3 са верни
д) Ако отговор 1, 2 и 3 са верни

9. В кой ред всички изброени са входни периферни устройства:
1) клавиатура, мишка, дигитайзер
2) скенер, микрофон, звукови колони
3) принтер, плотер, звукови колони

10. В кой ред всички изброени са входни периферни устройства:
1) клавиатура, скенер , микрофон
2) микрофон, джойстик, мишка
3) цифрова камера, принтер, звукови колони
ОТГОВОРИ:
9. а)
10. в)

Четвърти тип: Задачи-Теза/аргумент

Указание: Всяка задача съдържа твърдение в лявата и аргумент в дясната част. Отговорете с :

ЗАЩОТО

a) Ако тезата и аргумента за верни и аргумента обяснява тезата
б) Ако тезата и аргумента са верни, но аргумента не обяснява тезата
в) Ако тезата е вярна, но аргумента неверенСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи на изледователската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.