Методи на изледователската дейност


Категория на документа: Други


г) Ако тезата не е вярна, а аргумента е верен
д) Ако тезата и аргумента не са верни

11.

ЗАЩОТО

12.

ЗАЩОТО

ОТГОВОРИ:

11. а)

12. в)

Първи тип: Въпрос с определен брой отговори, един от които е верен

1. Кое от изброените е входно периферно устройство:
a) клавиатура
б) принтер
в) монитор
г) звукови колони

2. В кой ред всички от изброените са входни периферни устройства:

а) DVD, монитор, мишка, скенер

б) клавиатура, мишка, скенер, микрофон

в) монитор, принтер, звукови колони, мишка

г) плотер, монитор, мишка, твърд диск

ОТГОВОРИ:
3. а)
4. б)

Втори тип: Определен брой въпроси с общи отговори

Упътване: Към обозначените с букви варианти са формулирани въпроси. На всеки въпрос съответства като верен само един от вариантите. Всеки вариант може да бъде верен отговор на един или повече въпроси.

a) X, L, V
б) 101(2), 1011(2), 10(2)
в) 67(10), 89(10), 50(10)
г) 68А2F, 2A3D, 4A0E1

6. В кой ред всички числа са записани в десетична бройна система
7. В кой ред всички числа са записани в двоична бройна система
8. В кой ред всички числа са записани в шестнайсетична бройна системаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методи на изледователската дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.