Методическа разработка на научно-практическо занятие


Категория на документа: Други
Тема: Сваляне на конци от оперативна рана.

Място на провеждане: Учебно - практически кабинет.

Продължителност: 45 минути.

Учебна форма: Учебно - практическо занятие.

Студентска група: специалност "Акушерки", І - ви курс, първи семестър, 14 студента.

В края на учебно - практическото занятие студентите да придобият умения за сваляне на конци от оперативна рана при стриктно спазване правилата за асептика и антисептика.

В края на учебно - практическото занятие всеки студент:

* Да изброява правилата на асептика и антисептика, които акушерката трябва да спазва при сваляне на конци от оперативната рана.

* Да подготвя безпогрешно необходимите пособия за сваляне на конци от оперативна рана по алгоритъм.

* Да представя алгоритъм за сваляне на конци от оперативна рана на мулаж - еднократно.

* Аргументирано да получава информирано съгласие от симулиран пациент/симулирана майка на дете/ за сваляне на конци от оперативна рана.

На преподавателя:

Теоретична подготовка по темата:

1. Справка по темата от литературни източници.

2. Литературни източници:

* Белоев Й. Грижи за болния и сестринска техника, МИ АРСО, С., 1996

* Милчева Х., Митева К., Атанасова З., Иванова Н. Практически основи на сестринските и акушерските грижи, Ст. Загора, 2006
* Лекционен курс по сестрински грижи.

Педагогическа подготовка по темата:

1. Формулиране на специфичните учебни цели на практическото занятие.
2. Подбор на педагогическите методи:
* Разказ;
* Обяснение;
* Беседа;
* Демонстрация;
* Инструктаж;
* Самостоятелна работа;
* Дискусия, обсъждане;
* Наблюдение.

3. Педагогически средства:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методическа разработка на научно-практическо занятие 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.