Методика за пресмятане на главен скоростен превод на универсален струг


Категория на документа: ДругиХристо Иванов Христов

Р Ъ К О В О Д С Т В О
за
курсово проектиране по металорежещи машини

ТУ- Габрово
2013

......................

В ръководството са дадени методични указания и конкретни справочни данни за пресмятане на главен скоростен превод на универсален струг. Посочени са особености при проектирането и е онагледен примирен вариант на решение.

Методиката за пресмятане е предназначена за студентите от специалността "Компютърни технологии в машиностроенето" и ще им служи при разработване на курсовата работа по дисциплината "Металорежещи машини". Тя може да се използва и от специалистите, работещи в областта на конструирането на металорежещите машини.

......................

......................

ЗА

ПРЕСМЯТАНЕ НА ГЛАВЕН СКОРОСТЕН ПРЕВОД
НА
УНИВЕРСАЛЕН СТРУГ

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Въведение .......................................................................... 5
I.МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ................................................ 5
І.1. Общи указания ............................................................... 5
І.2. Конкретни указания ........................................................ 6
І.2.1. Избор на електродвигател ............................................ 6
І.2.2. Съставяне на развита структурна формула на превода и проверка на изпълнението на конструктивните ограничения ...... 6
І.2.2.1. Съставяне на развитата структурна формула .......... 6
I.2.2.2. Проверка на конструктивните ограничения ................ 7
І.2.3. Разработване на кинематична схема и графична структурна формула ........................................................................... 7
І.2.4. Разработване на плана на честотите на въртене ............. 9
I.2.5. Определяне на предавателните отношения на зъбните предавки ....................................................................................... 10
I.2.6. Кинематични и якостни пресмятания ............................ 10
I.2.6.1. Определяне на изчислителните честоти на въртене на валовете ...................................................................................... 10
I1.2.6.2. Определяне мощностите на валовете ..................... 12
1.2.6.3. Определяне на въртящите моменти ..................... 12
1.2.6.4. Определяне диаметрите на валовете ........................ 12
1.2.6.5. Определяне на минималните междуосови разстояния.. 12
1.2.6.6. Определяне на минималните модули ............................ 13
1.2.6.7. Определяне броя зъби на зъбните колела в групите.... 13
1.2.3. Таблица с основните геометрични параметри на

цилиндричните зъбни колела.................................................14
I.3. Приложение................................................................. 15Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика за пресмятане на главен скоростен превод на универсален струг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.