Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Дистанционно обучение

Бакалавърска програма
Специалност "Бизнес администрация"

Учебна дисциплина "Стратегическо управление"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

МИСИЯ, ЦЕЛИ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИРМА
"НЕСТЛЕ - БЪЛГАРИЯ" АД

Разработил: Проверил:
Цветелина Димитрова Георгиева доц. д-р Б. Гьошев
Ф. № 16612

София

2013 г.

1. Въведение:

"Нестле България" АД е една от най-известните и една от най-големите фирми на днешно време, с най-различни продукти, които са собствено произведени. Създадена е през 1866г. от германския жител Анри Нестле, който е създател и на успешния заместител на майчината кърма, а именно адаптираното мляко. Благодарение на него се започва цялото развитие и съществуване на компанията, дори си дава името, което е известно и до днес на всеки човек.

В България, вече развила се, фирмата възниква през 1994г. когато "Нестле България" АД откупува най-големия за това време успешен производител на шоколадови изделия - "ШЗИ София" ( Тази фабрика е възникнала за първи път през 1939г., нейния създател носи името Стефан Тодоров, след това фабриката е с името "Щастие", през 1947г. е с друго име - "ДИП - Малчика", после със "ШЗИ София" и след това през 1994г. вече е с прочутото име в целия свят - "Нестле").
2. Представяне на фирмата:

"Нестле България" АД е едно реално акционерно дружество, което законно е вписано в търговския регистър в "Агенцията по вписванията", също така е и регистрирано със съдебно решение на Софийския градски съд по фирмено дело номер 26524/1991; ЕИК 831650349; с изпълнителен директор Хан Карлос Паралеха.

Предмет на дейност на фирмата е хранителната промишленост, производството на шоколадови и захарни изделия, на адаптирани млека, сладоледи и замразени продукти. От самото начало на създаването си, до ден днешен тя се разширява непрекъснато и подобрява развитието си, за да отговаря на всички изисквания и очаквания на потребителите.

Тайната на търговската сила на "Нестле България" АД е в дистрибуторската мрежа, която е разделена на два главни "канала". Първият "канал" е наречен "Дистрибуторски канал", той е съставен от 27 на брой фирми, които се базират на основните градове на държавата. По подробни данни през него минава по-голямата част на продажбите, а това ще рече около 70%. Втория канал е т.н. "канал на ключовите клиенти" - това са именно по-големите търговски вериги - "Кауфланд"; "Метро"; "Била"; "Т-Маркет" и т.н. С тях "Нестле България" АД работи директно и по този начин осъществява другите 30% от продажбите. Общия брой служители, които работят за фирмата надхвърля 1 480 души ( по последно проучване). Тези хора са добре обучени професионалисти, предприемчиви и определено по - ентусиазирани. Годишния оборот на "Нестле България" АД за 2004г. е достигнал 102.62 млн. лв., с 25% повече от 2003г., а в последните години драстично се е повишил.

Финансовият отчет на компанията за изминалата 2011г. показва, че приходите са се променили с 10.18%, т. е. от 262 470 лв. на 289 210 лв., а печалбата на дейността е около 24 610 лв. Финансовия резултат в края на отчетния период е 6 470 лв., в сравнение с предходната година, който е в размер на 20 003 лв. Финансовата рентабилност, (печалба - капитал) се е изменила от 57,70% до -40,30%, а икономическата рентабилност (печалба - активи) от 14,90% до 3,95%.

През 2006г. приходите от продажби се е увеличила с 30%, това означава около 180 млн. лв., а през 2007г. - 13,20 млн. лв., през 2008г.- 22,10 млн. лв. През 2008г. общия брой служители е около 1595 души, а производството за 1 година е приблизително 150 000 тона. През първата половина на 2009г. се отчита, обаче, около 2% по- малко крайна печалба.
3. Мисия на фирмата:

Мисията на фирмата е свързана главно с това да се създаде по-добро качество на продуктите, които населението консумира, да запази мястото си сред най-търсените стоки на пазара и да бъде равностоен конкурент. "Нестле България" АД се стреми да предоставя на своите потребители продукти, които са безопасни за здравето и които отговарят на всички физиологически нужди. Компанията ежедневно полага усилия за производство на нови технологии и инвестиции, а също така и да осигурява нови работни места, старае се да модернизира асортимента си и свойствата на продуктите.
4. Анализ на околната среда на фирмата:

Анализът на околната среда се образува от няколко фактора:
- Политическите и икономически фактори - те оказват голяма роля в дейността на фирмата, свързани са със закона и по-точно с регистрацията по ДДС. Средата в която "Нестле България" АД развива производството си е благоприятна, отговаря на всички изисквания на закона и ХЕИ, стоките, носещи това име са със спазен БДС, с оригинални сертификати от всички фирми вносителки.
- Технологичните фактори - те влияят върху компанията, като спазват стриктно правилата и процедурите за съхранение на стоките и използваните парични средства за крайната готова продукция.
- Социалните и културни фактори - въздействат върху предлаганите стоки, свързани са с потребителите и техните разбирания, вида на опаковката и най-вече на състава на съдържанието на всеки продукт.
5. Анализ на вътрешната среда на фирмата:

Всяка фирма си има силни и слаби страни.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мисия, цели и стратегия за развитие на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.