Митнически контрол при митнически режим внос


Категория на документа: Други
К У Р С О В А Р А Б О Т А

на тема:

Митнически контрол при митнически режим внос

Съдържание:

1.Въведение............................................................................................. стр. 3

1.1Обща характеристина ка митническия контрол

1.2Митнически режими
2.Същност на митнически режим Внос....................................................стр. 4
3.Митнически процедури при внос на стоки............................................стр. 6
4.Практически пример..............................................................................стр. 11
5.Използвана литература...................................................................................стр. 15
6.Приложения
* Единен административен документ
* CMR товарителница
* Опаковачен лист
* INVOICE
* Коносамент
* Транзитна декларация
* Сертификат за произход

1. ВЪВЕДЕНИЕ:
1.1 Обща характеристика на митническия конторол

Контролът заема най-голямата част от митническата политика. Митническият контрол е отношение между държавата и данъкоплатците с което се цели спазването и коригирането на митническата политика. Наличието на митническата политика е предпоставка за ефективен митнически контрол. От правна гледна точка митническия контрол проверява внасяните и изнасяните стоки, за да се установи дали вносът е законен и да се определят качествата, количеството и стойността на внасяните и изнасяните стоки. Митническият контрол е вид специализиран финансов контрол, притежаващ специфична организация, технология и методология, имащ за цел спазването на установения външнотърговски режим. Митническия контрол не може да се проявява само под 1 форма на контрол във времето и пространството.

1.2 Митнически режими

В ЗМ са регламентирани общо 9 митнически режима, а в Наредба №11 за реда
на писмено деклариране на стоки пред митнически учреждения са описани общо 11 митнически режима. В нея се посочени освен тези 9, регламентирани с ЗМ, и следните митнически режими: реекспортиране на стоки извън митническата територия на РБ и реимпорт. В специализираната литература е посочена следната схема за митническите режими:

1.Внос

2.Транзит

3.Митническо складиране

4.Активно усъвършенстване:

- с отложено плащане

- с възстановяване

5.Обработка под митнически контролСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Митнически контрол при митнически режим внос 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.