Митническо складиране


Категория на документа: Други


ТЕМА. 30

МИТНИЧЕСКО СКЛАДИРАНЕ - МС
/Регламент 2913/92 на Съвета -чл.98 до 113 и Регламент 2454/93 на Комисията - чл.524 до 535/

Митническо складиране - (МС)
Съгласно чл. 98 от МК, режим митническо складиране разрешава съхранението в митнически склад на:
* необщностни стоки, които не се облагат с вносни сборове и не подлежат на мерките на търговската политика;
* общностни стоки, за които съгласно специфичните разпоредби от законодателството на Общността, при поставянето им в митнически склад е предвидено прилагането на мерки, които обикновено се прилагат при износа на такива стоки.

Митнически склад означава всяко одобрено от митническите органи и поставено под техен контрол място, където могат да се складират стоки при определени условия.
* При издаване на разрешение митническите органи определят помещенията или местата, които се одобряват като митнически склад тип A, В, С или D.
* Митническите органи могат да одобрят съоръжения, вече одобрени за временно складиране и като митнически склад тип А, В, С или D.
* Митническите органи могат да управляват митнически склад от тип F.
Едно място не може да се одобрява за повече от един митнически склад. Но може едно и също място да бъде временен и митнически склад едновременно.
Когато стоките представляват опасност, или могат да повредят други стоки, или поради други причини се нуждаят от специални помещения за съхранение, в разрешенията може да бъде определено, че стоките могат да се складират само и единствено в помещения, специално оборудвани, за да отговорят на изискванията .
Складодържател и вложител:
* складодържател е лицето, което е титуляр на разрешението за откриване и управление на митнически склад и което управлява митническия склад ,
* вложител е лицето, което е отговорно по конкретен ЕАД за поставяне на стоките под режим митническо складиране
Складодържателят е длъжен:

а) да осигури неотклоняване на стоките от митнически надзор по време на тяхното съхраняване в митническия склад;

б) да изпълнява задълженията, произтичащи от съхраняването на стоките, които се намират под режим митническо складиране; и

в) да спазва условията, определени в разрешението.

Вложителят е винаги отговорен за изпълнението на задълженията, произтичащи от поставянето на стоките под режим митническо складиране

Митническият склад може да бъде обществен или частен:
* "Обществен склад" е митнически склад, който може да се ползва за складиране на стоки от всички лица -обикновено се управлява от спедиторски фирми, пристанища и др. Складодържателят е различен от вложителите
* "Частен склад" е митнически склад, който може да се ползва за складиране на стоки само от складодържателя. Складодържателят е и единствен вложител

Митническо складиране - видове складове

* Обществени складове:

Тип A: под отговорността на складодържателя

Тип B: под отговорността на всеки вложител

Тип F: под управлението на митническите органи

* Частни складове:

Тип C: под отговорността на складодържателя, който е и вложител, без непременно да е собственик на стоките
Тип D: същите като по-горе + допускането за свободно обращение става с "оформяне на място"
Тип E: същите + не изисква задължително одобряване на местата за складиране

Митническото складиране, както и останалите митнически икономически режими, следва да се разглежда в 3 етапа:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Митническо складиране 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.