Моделиране и анализ на решенията


Категория на документа: Други
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
Бакалавърска програма Бизнесадминистрация
Учебна дисциплина "Моделиране и анализ на решения"

Семестриален казус

Разработил: Проверил:

София

Януари 2014

Съдържание:

Условие на заданието............................................................................................стр. 3

Изисквания на заданието......................................................................................стр. 4

Решение на заданието

Определяте характера на средата за вземане на решение..................................стр.5

Какъв метод за моделиране ще използвате и защо? ..........................................стр.5

За какъв период от време ще е съставен моделът? .............................................стр.5

Формулирайте модел за максимизиране на възвръщаемостта от описания

портфейл от проекти. .........................................................................................стр.5/6

Какви суми следва да инвестира предприятието в отделните проекти? ..........стр.6

С колко ще нарасне първоначалният инвестиран капитал на предприятието в

края на икономическия живот на проектите? .....................................................6стр.

Използвана литература...........................................................................................стр.7

Условие:

Предприятие има възможност да инвестира в четири проекта. Всеки един от проектите ще премине през инвестиционна фаза от 1 година, през която няма да има приходи. Фазата на икономически живот на проектите ще започне от началото на втората година за период от 3 години.

Доходността на проектите е както следва:

Проект 1: годишна доходност 10 %

Проект 2: годишна доходност от 11 %
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Моделиране и анализ на решенията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.