Моделиране и анализ на решенията


Категория на документа: Други


Проект 3: годишна доходност от 12 %

Проект 4: годишна доходност от 9 %

За проекти от 1 до 3 доходът в края на всяка година не се капитализира. Единствено за проект 4 доходът в края на всяка година се капитализира. В края на икономическия живот на проектите предприятието ще получи печалбата плюс инвестираната сума в началото на проектите.

Предприятието разполага с "X лв." (заместете X с вашия факултетен номер умножен по 100) свободен капитал.

В проект 1 следва да се инвестират най-малко 20%, но не повече от 40% от свободния капитал.

В проект 2 следва да се инвестират най-малко 15%, но не повече от 30% от свободния капитал.

В проект 3 следва да се инвестират най-много 30% от свободния капитал.

В проект 4 следва да се инвестират най-малко 10 % от свободния капитал.

Изисквания:

1. Определяте характера на средата за вземане на решение.

Отговорът на въпроса трябва да е в рамките на 2 - 3 изречения, в които ясно да се посочи само един вид обкръжение на решението според теорията и да се обоснове с данни от условието.

2. Какъв метод за моделиране ще използвате и защо? - Отговаряте по същия начин както на въпрос едно.

3. За какъв период от време ще е съставен моделът? - Отговаряте по същия начин както на въпрос едно и въпрос 2.

4. Формулирайте модел за максимизиране на възвръщаемостта от описания портфейл от проекти.

Това е същината на казуса ви. Тук ще трябва да съставите модел съобразно това, което сте отговорили на първите два въпроса. След като го решите ще получите данни за да отговорите или да изчислите отговорите на следващите въпроси.

Трябва да представите разработения модел възможно най-подробно с всички обяснения и изчисления.

За да решите модела може използвайте софтуерът, който ви е качен в платформата (pom3qm for Windows). Необходимо е да вмъкнете в текста картинка/(screenshot) от решението на казуса чрез съответния софтуер. Достатъчно е да вмъкнете картинка от таблицата с крайните резултати.

След като решите модела отговаряте съвсем кратко на въпросите:

5. Какви суми следва да инвестира предприятието в отделните проекти?

Аргументирайте отговора си с данни от модела и допълнителни изчисления, ако такива са необходими. Обяснявайте добре всяка стъпка на изчисление и разсъждение.

6. С колко ще нарасне първоначалният инвестиран капитал на предприятието в края на икономическия живот на проектите?

Аргументирайте отговора си с данни от модела и допълнителни изчисления, ако такива са необходими. Обяснявайте добре всяка стъпка на изчисление и разсъждение.

Решение:

1. Определяте характера на средата за вземане на решение.
Условието на задачата определя обкръжението като Определеност - поради факта, че може да предположим с голяма вероятност резултатите от предприетите ни действия. Имаме предварителна информация за времевите интервали и очакваната възвращаемост.

2. Какъв метод за моделиране ще използвате и защо?
Идентифицирането на обкръжението ни води и до най-подходящият способ за сравнение между алтернативите и обосновката. При обкръжение на определеност е подходящо използването на линейни оптимизационни модели. Предназначението при моделите е да се определи най-подходящо решение, при което се реализира максимална печалба (или минимални разходи)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Моделиране и анализ на решенията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.