Моделът "Комбинирана фитнес гимнастика" за превенция на характерни професионални заболявания


Категория на документа: ДругиМОДЕЛЪТ "КОМБИНИРАНА ФИТНЕС ГИМНАСТИКА" ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХАРАКТЕРНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

ДОЦ. АННА БОЖКОВА, ДОКТОР, ПР. ПЕТЯ СЛАВЧЕВА

Увод

Авторите Йолов и кол. (2011) съпоставяйки професията на "лекар по дентална медицина" с другите медицински специалности, отбелязват, че специфичният характер на денталния труд го определя като тежък, психически и емоционално напрегнат, провеждащ се под непрекъснато въздействие на вредните фактори на работната среда [8].

Специалистите Йолов и кол. (2011), Попов (2009) и др. установяват, че естеството на работа на денталния лекар е със специфичен характер като е налице обусловена патология - увреждане на опорно-двигателния апарат, заболявания на мускулно-сухожилния и костно-ставния апарат [7, 9]. Като рискови фактори за тези мултифункционални разстройства може да се посочат продължителната статична поза, повтарящите се движения, лошата позиция на работа, стреса, околните условия и фактори. Това налага оптимизиране на организацията на труд и предлагане на превантивни двигателни програми.

В този ред на мисли, денталните специалисти налагат нов подход за лечебна дейност - модернизирани и съвременни зъболекарски кабинети, които позволяват работа в седнало положение на лекаря - в ергономична поза.

Лекарят по дентална медицина Попов (2009) в своята книга-помагало препоръчва четири примерни упражнения, който могат да се правят от лекаря на стол в кабинета, занимания на открито и практикуването на други видове спортове. Авторът само бегло описва ползата от двигателната дейност, без да предлага систематизация на упражнения, количествено и качествено съотношение при практикуването им. Почти не се срещат други начини за профилактика на професионалните заболявания, независимо от високия процент страдащи специалисти - 90% [9].

В специализираната българска литература почти липсват професионално ориентирани програми по Спорт във ВУ, насочени към развитието на водещите физически качества и двигателни умения, необходими на специалистите в тяхната непосредствена практика. Публикациите са единични, а авторите се придържат приблизително към едно и също мнение по отношение на изготвяне на програмите (Атанасов & Атанасова, 2006; Белчев, 1991; Божкова, 2011; Дякова & Петков, 2011; Желева, 2009; Караманлиева, 2006; Bozhkova, 2011; Bozhkova еt al., 2011), като насочеността им е за други медицински и немедицински специалности [1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11].

Целта на изследването е да се установи ефективността на програмата "Комбинирана фитнес гимнастика" при студентките от ФДМ за благоприятно повлияване на двигателната годност и функционално им състояние за превенция на характерните професионални заболявания.

Методика

Обект на изследването са 23 студентки (средна възраст - 21,2 години) от Факултет по дентална медицина (ФДМ) при Медицински университет - София, които са заявили участие в модулно обучение по дисциплината Спорт през летния семестър на учебната 2011/12 г.

Всички участнички бяха включени в 15-седмична двигателна програма "Комбинирана фитнес гимнастика", представена в предишни наши разработки. Тя съдържа 13 организирани групови занимания, 25 самостоятелни занимания и две тестувания [4].

Предложената програма комбинира различни упражнения, някои от които са вдъхновени от йога, фитнес, каланетика, аеробика, Тай-бо и танци, за да осигури най-добрата тренировка на съответните мускули за кратко време.

За доказване на ефективността на проведените занимания в началото и края на експерименталния период всички студентки са подложени на тестуване. Двукратно (през м. Февруари и м. Май 2012 г.) са измерени следните показатели: морфо-функционални - от 1 до 10, показатели за двигателна годност - от 11 до 18 и показател 19, който е регистриран в тристепенна скала - отлично самочувствие - 1 т., много добро - 2 т. и добро - 3 т. (Табл. 1).

Морфо-функционалните показатели са снети по стандартна методика с подходяща апаратура. Измерването на електронния импеданс на тялото, известен като "биоимпеданс" (BIA), е извършено с кантар (измерващ тези показатели).

На базата на снетите ръст и тегло на студентките е изведен т. н. индекс за телесна маса (BMI), който позволява да се установи степента на охраненост на тялото.

Описание на приложените тестове за двигателна годност [4]:

№1 Сила на горни крайници и китки - "Лицеви опори с докосване на хълбока":

ИП: Опора на пода, ръцете са изпънати в лактите и са поставени на ширината на раменния пояс, тялото е в една линия.

Начин на изпълнение: От това изходно положение едната ръка докосва хълбока и се връща в ИП, след това противоравно. Измерва се броят на всяко докосване на хълбока, за 20 s.

№2 Сила на коремната мускулатура - "Изправяне от тилен лег до седеж":

ИП: Тилен лег със сгънати крака в коленете, ходила поставени на земята, леко разтворени. Ръцете са изпънати в лактите и държат дъмбел от 1 kg с надхват.

Начин на изпълнение: От това ИП започва изпълнение на коремни преси с повдигане на горната част на тялото максимално горе, като ръцете се плъзгат между краката, на нивото на коленете. Измерва се броят коремни преси, за 20 s.

№№3 и 4 "Сила на долни крайници" - с ляв и десен крак:

ИП Ляв крак поставен на гимнастическото столче, десен крак на земята, ръцете са свити в лактите до тялото.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Моделът "Комбинирана фитнес гимнастика" за превенция на характерни професионални заболявания 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.