Модерни теории за социалната стратификация


Категория на документа: Други


9. тема МОДЕРНИ ТЕОРИИ ЗА СОЦИАЛНАТА СТРАТИФИКАЦИЯ

1. Функционалната концепция за социалната стратификация

а) Основни тези
- Структурата на обществото е институционализиран набор от социални роли и модели на взаимодействие между индивидите с различен социален статус.

-Различните роли се оценяват различно, тъй като те са обективно неравностойни и са свързани с различни по сложност, важност и отговорност дейности.
- Възнагражденията биват от три типа: а) Икономически стимули, тоест придобиване на неща допринасящи за подобряването на благосъстоянието на индивида; б) Естетически стимули - неща допринасящи за настроението и развлеченията на индивида; в) Символни стимули - неща допринасящи за самоуважението и самоутвърждаването на индивида.
- Неравномерното разпределение на възнагражденията осигурява:

- Действието на механизма на конкуренцията. Всеки се стреми към позиции свързани с по-високо възнаграждение.

- Мотивация на индивидите, заемащи високите длъжности всеотдайно да изпълняват своите задължения.

б) Критика на функционализма относно социалната стратификация

Функционализма представя твърде идилично картината на социалното неравенство и социалната стратификация и по този начин се защитава статуквото.

- Никой не може да измери функционалната важност на различните професии;

- Не може да се каже, че връзката между възнаграждение и позиция е еднозначно определена.

- Не винаги съществуващата система за възнаграждения способства за заемането на високите длъжностти от талантливи и качествени хора. Доста често е точно обратното.

2. Конфликтната теория за социално-класовата стратификация

а) Основни тези
- Според теориите за конфликта между хората се води постоянна борба за достъп и контрол над ограничените ресурси. Обществото се разделя на намиращи се в непрекъснат конфликт групи и класи.
1. Социалното неравенство е резултат на доминация, на насилие на едни класи и групи над други. Източниците на неравенството са:

а) Борбата за ограничените стоки и услуги.

б) Борбата за собственост.

в) Силните пазарни позиции на едни видове труд за сметка на други.

д) Олигархичните процеси в организациите.

2.Насилието винаги поражда ответна реакция и ответно насилие.
3. Доминиращите групи и класи налагат в обществото своята ценностна система. Чрез институции като училище, преса, масмедии и т.н. те налагат в обществото ценности защитаващи техните привилегии.

б) Критика на теориите за конфликта

- Основни понятия, както и понятията на функционализма са твърде абстрактни;

- Теориите на конфликта надценяват ролята на субективния фактор в социалния живот.

- Конфликтните теори прекалено силно акцентиран върху биполярното противопоставяне в обществото.

- Конфликтът не винаги води до промяна, а често до затвърждаване на статуквото.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модерни теории за социалната стратификация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.