Модернизацията и вестник "Скорпион"


Категория на документа: Други


 Модернизацията в България
и вестник "Скорпион"
Курсова работа
по История на Българската
Журналистика
Специалност журналистика към ФЖМК
първи курс
№: 1342

Съдържание:
1. Модернизацията като световен процес- стр. 2
2. Модернизацията в България - стр. 2
3. Вестник "Скорпион" - обща характеристика и програмна статия - стр. 5
4. Вестник "Скорпион и българската политика" - стр. 7
5. Рубрики във вестник "Скорпион" - стр. 8
6. Развитие и модернизация на вестник "Скорпион" през годините - стр. 9
7. Заключение - стр. 13

1. Модернизацията като световен процес

Модернизацията като процес протича в рамките на 1500-1800г. в Западна Европа като трансформация на традиционното общество в модерно. Това е изключителен прогрес на човечеството.

Докато традиционното общество се е занимавало със земеделие, модерното общество разчита на индустрията, която внася в употреба развитите технологии. Налага се бърз темп на промени във всички житейски области. В модерната епоха надделява индивидуализма над традиционния колективизъм - малките, затворени общности прерастват в големи и започва урбанизацията. Културата излиза от рамките на традициите и религията, като се налага по-рационалния модел на модернизацията. Докато в традиционните общества традицията е основното мерило на човека, в модерните законите са регулатора. Появата на демокрацията е плод на модернизацията. Образованието добива по-голямо значение, динамиката на времето изисква специалисти в отделните области.

Модернизацията е неразделна и неминуема част от развитието на човечеството, затова през 50-60г. на 19в. се разработва теорията, според която Източна Европа и Азия трябва да се модернизират по този западен модел.
2. Модернизацията в България - исторически фон

Пет вековното Османско владичество над България забавя естествения ход на историята и развитието ни и както Възраждането протича по-късно от европейския Ренесанс, така и началото на модернизацията в България започва приблизително около освобождението ни през 20в. - почти век след европейската модернизация.

От началото на 20в. до балканските войни 1912- 1918г. България продължава своето динамично развитие. Това е периодът на преход между традиционната, патриархална структура на обществото към модерна в динамичния темп на обществени, икономически и политически промени.

Първото десетилетие на 20в. влиза в историята на България с индустриалния подем и явната тенденция за модернизация във всички области на живота на българите.

На 22 септември 1908г. е обявена независимостта на България и княз Фердинанд приема титлата цар на България. С това страната отхвърля всички зависимости, останали от Берлинския договор . Обявяването на българската независимост е прогресивен акт - той представлява успешен завършек на борбата на българския народ да си извоюва суверенитет и да ликвидира наложения от Берлинския договор васалитет спрямо османска Турция. Премахването и на последния белег, напомнящ за османското робство повдига националното самочувствие на народа и има положително значение за процеса на модернизация и бъдещето на България.

През 1909г. се образува един от първите картели на тютюневи фабрики, с възникналите първи за държавата монополи. През 1911г. общата дължина на железопътните линии се увеличава 5 пъти, вътрешният пазар се разширява, има и числено увеличение на населението. Модерният, капиталистически строй създава условия за развитие на банковото дело. Търговията нараства. Всички тези данни основателно характеризират България като най-динамично развиващата се държава на Балканите в края на 19в. - началото на 20в.

Така краят на първото десетилетие на 20в. се характеризира с бърз икономически напредък, културно и политическо развитие на България като водеща сила сред балканските държави и ползваща се със значителен международен авторитет.

Започналите през 1912г. Балкански войни променят цялостния ход на българския политически живот. Началото на 20в. е ознаменувано с бърза смяна на правителства и отделни министри. В навечерието на Балканските войни политическите сили в България се изразяват в няколко водещи партии:
- Народната партия изразява интересите на голямата част от едрата буржоазия - банкери, едри земеделци и тн.. Водач на партията е Иван Ев. Гешов. Печатният орган на партията е модерно списваният вестник "Мир".
- Прогресивно либерална партия на забогатяващата средна и дребна буржоазия, ръководена от Ст. Данев. Печатен орган в началото на 20в. е вестник "България".
- Демократическа партия, наследник на либералната партия на П. Каравелов на модерно промишлената и търговска буржоазия, с лидер Александър Малинов. Печатен орган - в. "Знаме". С новите си идейни начала партията се превръща в "модерна" обществена сила.
- Народно либерална или стамболовистка партия на земевладелската буржоазия, интелектуален елит, търговци, адвокати и тн. с ръководител последователно Д. Петков и Н. Генадиев. Печатни органи са в. "Свобода" и в. "Нов век".
- Радикалдемократическа партия, оглавена от Найчо Цанов. Политическа партия на интелигенцията и дребните буржоазни слоеве. Издава последователно в. "Демократ" и в. "Радикал" .
- Не на последно място са Младо либералната и Либералната/ Радославистка партия.
Всички партии изграждат като свой приоритет обединяването на българския народ в рамките на Санстефанска България като национален идеал, също и стопанското развитие на страната. През 1902г. политиката в България следва линия на модернизация - отменени са ограничителните мерки на печата и е приет закон за гарантиране на свободата на избирателите. През 1904г. се гласува закон за защита на "особата" и нейното семейство от нападките на печата. В него се предвиждат строги мерки срещу автори и редактори, които допускат обиди към политическите личности. През 1907г. е открит "Народния театър" - най-големият български театър до наши дни.

През този период основните партии си подават властта една на друга - правителствата се сменят постоянно, без да могат да се укрепят или да спечелят народното доверие, Фердинанд успява да наложи личния си режим.

За първото десетилетие на 20в. България успява да си извоюва името на страна с най-голям стопански потенциал, най-голям процент образовано население и най-модерна структура на образователната система. По броя на висши училища и културни институти тя отговаря на европейските стандарти - същото се отнася до войската, данъчната, банковата и др. системи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модернизацията и вестник "Скорпион" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.