Модернизацията и вестник "Скорпион"


Категория на документа: ДругиВъпреки деформациите във функционирането на парламента и "личния режим" на Фердинанд, първото десетилетие се смята за най-високия връх в развитието на българската демокрация.

Освобождението е като катализатор за развитието на българската модернизация, тъй като то е и освобождение на българския дух. Динамиката на времето събужда у българина жаждата за промяна, за актуалност.

Развитието на българското общество в културен и интелектуален аспект предизвиква появата на редица нови вестници непосредствено след Освобождението, като отговор на нуждата от информираност и актуалност у българина. Независимостта на България дава възможност да бъде чут най-сетне народния глас, дава свобода на българската мисъл, толкова дълго таена и заглушавана от робството на духа. Списването на различни вестници е един от първите белези на модернизацията, протичаща в народа.
3. Вестник "Скорпион" - обща характеристика и програмна статия.
Вестник "Скорпион" възниква на 14 октомври 1908г. във Видин като регионален, хумористичен, седмичен вестник, с главен редактор Стефан Милошев, който редактира вестника до края му, с изключение на 1912г.. Изданието съществува до 1914г.

В началото излиза само във Видин, 1909г. започва д излиза и в Брегово, а 1910г. се разширява до Кула. Вестникът се развива бързо, за да е в крак с модерното време - още в първи брой списателите му гарантират, че този вестник, за разлика от много други няма да спре и подкрепят думите си с възможността за абонамент, с цел да спечели доверието на читателите си. Така вестникът си създава постоянна аудитория, съответно и постоянни приходи, с които да продължи своето съществуване.

Няколко пъти сменя своите издатели - в началото се издава от печатницата на Конев - Логофетов, през 1910г. Логофетов напуска и на негово място идва Божинов, който в последствие започва да печата вестника сам.

"Скорпион" е предизвикателно и колоритно име за вестник - то цели да "жилне" читателя, да го предизвика да си го купи и с информацията, с идеите си да го подбуди да мисли, да се променя.

Вестникът се състои от 4 страници, а в специални, годишни броеве от 5-8 страници.

Първата страница е с актуални международни и местни новини, втората съдържа фейлетони, хумористични стихотворения, разкази, обикновено на политическа тема. Третата страница е с най-голямо съдържание - хроника на местни, всекидневни новини - като регионален вестник, това са темите, които вълнуват най-много читателите. Хрониката дава информация за местните събития и културни мероприятия, отпътувания, венчавки, погребения, слухове, обяви и коментари, свързани с проблеми на град Видин и област.

Вестникът се списва на говорим и разбираем език, лесно достъпен за голяма част от публиката. В програмата си в първи брой - "Нашата задача" - вестникът дава своите цели и задачи, които успява да изпълни в годините на своето излизане.

"Належаща е нуждата от един местен вестник, който да буди политическата ни съвест и разчоплува мещанските души към възраждане" са първите редове на вестника - така той поема задачата да разбуди духовете на хората, има просвещенска задача да създава общественото мнение на този регион. Вестникът си поставя задачата да даде "строга идейна насока" на политическия, икономическия и литературен живот, да подлага на "обективна критика" външната политика, да се занимава с нуждите на града, като "стои далеч от всяка партизанска кал". Вестник "Скорпион се насочва към още области на живота на българина - "да разнищи семейните отношения и издигане на жената из традиционната кал", а мъжът "да постави на по-културна почва", а също се стреми и към трактуване на учебното дело.

Вестникът се старае да разглежда възможно най-много и най-актуални проблеми, а също се обръща към възможно най-голяма аудитория. Още със старта си вестник "Скорпион" се старае да бъде в крак с модернизацията, той гледа на мъжете и на жените като на равни читатели, интересува се от актуалните проблеми на политиката, образованието и проблемите на Видин. Списателите му се обръщат към читателя с родителски, назидателен и същевременно приятелски тон, за да възпитат у своята аудитория духа на модерното. " За сведение - съобщаваме на читателите на вестника, че издаването му е гарантирано и вестникът ни няма да спре както други местни вестници, които още с появаването им спират." - "гарантирането" на вестника означава, че имат спонсор, който плаща разноските на изданието; критиката е към несериозността на другите вестници, които не са успели да изпълнят задачата си да просветят и поведат читателите си по новия път на свободната и независима България.
4. Вестник "Скорпион" и българската политика

Политическият живот в България в периода на излизане на вестник "Скорпион" е изключително наситен - за 6 години се сменят четирима министър-председатели : Александър Малинов, Иванс Евстатиев Гешов, д-р Стоян Данев и д-р Васил Радославов.

Политическата насока на вестник "Скорпион" е изразена ясно още от самото му "прохождане" - поддържа и следи развитието на прогресивно либералната партия, в последствие и народната партия. Няколко пъти на страниците му са помествани речи на д-р Данев, честно на страниците му се срещат обиди по адрес на радикалните демократи, стамболовистите и радославистите. След смъртта на Драган Цанков изданието посвещава един брой на него.

Вестникът се старае да отразява най-важните политически събития - разглежда Македонския въпрос, въстанието на Младотурците и проблемите на образованието. Има малко материали за Балканските войни 1912-1913г., тъй като в този период вестникът излиза изключително нередовно.
5. Рубрики във вестник "Скорпион"

Рубриките на в. "Скорпион" са много и претърпяват постоянни промени с течение на броевете, за да бъдат винаги актуални и интересни за читателите. Списателите на рубриките се подписват единствено с псевдоними. Автор на уводната статия за всеки брой е самият редактор Стефан Милошев.

Уводната статия най-често коментира жив политически, светски или местен проблем на първата страница. Интересува се изключително от политиката на правителството.

На втората страница обикновено се поместват рубриките "Смехории" и "Подлистник".

"Смехории" се състои най-вече от вицове и стихотворения, честно хумористични, понякога с политическа насоченост. В по-късните броеве е заменена с рубриката "От тук от там", която за разлика от "Смехории" не излиза всеки брой.

"Подлистник" - хумористична рубрика съдържаща разказ, понякога с продължение в няколко броя или фейлетон. На няколко пъти не излиза, а на нейно място се появява "Калейдоскоп" със същото съдържание или "Полезни съвети" - полезни съвети най-вече за домакинството.

"Хроника" са всекидневни вести придружени от коментар - най-вече сватби, погребения, клюки. Това е може би единствената рубрика, която се запазва от началото до края на вестника. В хрониката са отразени различни регионални културни мероприятия - театрални представления, програмата на кинематографа и т.н.

Вестникът се опитва да поддържа "нивото на морала" във Видин и област.

"Обявленията" се разполагат на най-голямата част на вестника - или са на цяла страница, или има и допълнителни страници. Платени обявления най-често от Видинския съдебен пристав - продажби и покупки на имоти, дела срещу граждани, юридически проблеми и т.н.

Вестник "Скорпион" отделя голямо внимание на рекламите - един от основните образи на модернизация, тъй като рекламите предизвикват търсенето на дадени стоки, а и издават типа читатели на вестника в зависимост от продукта, който рекламират. Рекламите се "модернизират" с течение на броевете - стават по-големи, по-колоритни, с картинки, разположени са на повече място.
6. Развитие и модернизация на вестник "Скорпион" през годинитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модернизацията и вестник "Скорпион" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.