Модернизацията и вестник "Скорпион"


Категория на документа: Други


1908 година

В първата година на излизането си вестникът излиза редовно всяка седмица.

Брой първи съдържа новини, хроника, "Смехории", фейлетон и обявления.

В 4 брой за пръв път се появява особено каре с реклама с различен шрифт - вестникът призовава търговците да дават рекламите си само във вестник "Скорпион".

Седмият брой е съпътстван с промяна на оформлението на първата страница.

В деветия брой за пръв път се появява заглавие на уводната статия, което насочва съдържанието и. Появяват се все повече реклами, постепенно превземайки всяко свободно пространство на страниците.

На страниците на 30 брой се появява първата реклама с картинка на половин страница.

1909г.

Първия брой за 1909г. има реклами вече и на първата страница - с различен шрифт и оформление. Той се състои от 5 страници - допълнителна страница за обявления.

На 27 септември излиза юбилеен брой в осем страници, като прави паралел между случките от миналата година по това време.

През тази година рубриката "Смехории" става все по-малка, докато не изчезва в 4 брой, като на нейно място се появява рубрика за поезия.

През 1909г. вестникът започва да излиза и в Брегово, хрониката се разширява като обхваща новините и от там.

Брой 2-3 1909г. - "Само в. "Скорпион" дава най-широка гласност на рекламите"

1910г.

Брой първи за 1910г. бележи напредък в оформлението - рубриките, статиите и обявите са разграничени. Рекламите заемат изцяло последната страница, като се появяват не само различен шрифт, но и с картинки.4

Отново се появява рубриката "Смехории".

В брой 40 от 9 юни се съдържа притурка по случай пристигането на кораба "Радецки" във Видин.

Вестникът не излиза в продължение на месец юни, а на 17 септември е отразена смяната на кабинета.

На 2 октомври 1910г. излиза юбилеен брой в осем страници, с двойно по-висока цена, ново оформление на заглавието и карикатури на списващите го с кратко стихче, което ги описва.

1911г.

Първия брой за тази година излиза с по-големи и колоритни реклами, имената на рубриките са с различен шрифт, а обявленията и информацията са разделени по тематика.

Брой 25 от 18 март 1911г. отразява новото правителство като положителна част от модернизацията на България, влизането на прогресивно либералната партия и народната партия в парламента вестникът определя като "пробуждане". В този брой е отразена смъртта на Драган Цанков и две страници са посветени на него.

Между 26 и 27 брой има 6 месеца, като вестникът започва да се редактира от К. Георгиев и от редакционен комитет, "който ни най-малко не ще измени предишния си борчески дух и ротуване за преуспяване на правдивата кауза". След тази промяна вестникът започва да излиза нередовно.

1912г.

Брой 29 излиза на 29 април 1912г. в 4 страници, като съдържа 3 нови рубрики - "Калейдоскоп", "От тук от там", която заменя рубриката "Смехории", "Полезни сведения" - дава информация и съвет за кръвотечението от носа.

Брой 30 излиза 2 месеца по-късно в 5 страници. В него има обява от единия от издателите - П.Конев, че търси да закупи книжарница във Видин.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модернизацията и вестник "Скорпион" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.