Моето творческо мислене в областта на търговията


Категория на документа: ДругиКурсова работа
на тема
Моето творческо мислене в областта на търговията

Mоята креативност е моята сила. Човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му.

Успехът се крие зад стени зазидани от постоянсво и силен дух. Пътят е дълъг падаш, ставаш, блъскаш се, но се изпрвяш убеждаваш себе си и другите, че това е начина и продължаваш.

Животът е толкова несправедлив, че сам по себе си ни убеждава че е най - добре да работиш за себе сам да изпълниш своите мечти изправяш се срещу страховете си и поемаш риска - търговията е един от начините да се случи това.....

Терминът търговия има 2 различни по обхват значения.

Обикновено под търговия се разбира размяна на стоки и услуги, която може да се осъществи между две (двустранна търговия) или повече (многостранна търговия) лица.

В първоначалната си форма търговията е представлявала натурална размяна, при която се е осъществявал обмен на равностойни, желани и от двете страни стоки. Съвременните търговци използват стока-посредник при размяната (пари) и много рядко натурална размяна. Откриването на парите изключително много опростява търговията и допринася за нейното развитие.

Да всеки знае, че не всеки става за търговец и този занаят си има тънкости историята показва че търговеца до някаква степен е безсъвестен и безскрупулен....сигурно е така, но вероятно има и такива които с честен труд постигат успехи... Склонни ли сме да вярваме в това или като крайни недоволни потребители сме скептични,но това си е типична българска черта да отхвърляме успелите дали от завист и от злоба...,че някои е успял да сбъдне твоите мечти.

За да бъдеш добър търговец, преди всичко трябва да бъдеш добър предприемач. А предприемачите са индивиди, които откриват възможности там, където другите не са видели нищо; те комбинират ресурсите по такъв начин, който води до успех в бизнеса.

Да мислиш практично да умееш да даваш, защото за да си успешен търговец първо трябва да даваш и после да вземаш. Не случайно хората са казали каквото посееш това ще пожънеш.

И търпението не на последно място. Всеки знае да му е лесно,труден и трънлив е пътя, а успехът е най - сладък тогава.

Видове предприемачи, за които знам:

1.Предприемачи със занаятчийски профил - предлагат производство и услуги, съобразени със съвсем конкретни нужди на клиентите, със сравнително висок дял на висококвалифицирания персонал по отношение на конкретния занаят; липса на разделение на труда в производството; нисък и с минимална ефективност мащаб на производството.

2.Динамични предприемачи - основават и ръководят растящ бизнес - предприятието реализира растеж в приходите от продажби.

3.Академични предприемачи - съществуват тесни връзки между предприемач, академична общност и академична институция (напр. университет). Дейността на тези предприемачи е съсредоточена предимно в сферата на услугите, консултирането и тясно специализираното производство. Характерно за тях е високо интелектуалното съдържание на дейността и на продуктите/услугите.

Всеки при добро желание и силна воля може да стане търговец, както и добър предприемач. Всякакви хора могат да развият предприемачески способности. Хората могат да станат успешни предприемачи с усилия и талант независимо от социалната среда, от която произхождат . За да бъдеш предприемач преди всичко трябва да имаш богато въображение и идеи за постигане на целите. Способният предприемач винаги може да си изгради бъдещето. Няма значение колко добри са конкурентите, активният търговец винаги ще продаде стоката си. Способните предприемачи се доверяват на предварителното планиране. Истинските предприемачи могат да успеят независимо от обществените и икономическите условия. Ако активно участват в икономическия, обществения и политическия живот, предприемачите могат да контролират събития, които влияят пряко на бизнеса им. Печалбите на бизнеса зависят от вашите способности като предприемач. Ако предприемачът сгреши в предвижданията си за пазара, може да вини единствено себе си, че не е разчел правилно обстоятелствата. Предприемачите сами създават своя бизнес. Полагането на усилия за постигане на целите е винаги по-добре, отколкото осланянето на късмета.

Характеристики на личността, които трябва да притежава един предприемач са:

1. Висок творчески потенциал на личността. Предприемачът притежава потребност постоянно да създава нещо ново, като го налага на пазара.

2. Необходимост от самостоятелност и независимост.

3. Склонност към поемане на риск в различните му форми - управленски, финансов, социален. Става дума за добре обмислен риск.

4. Склонност към постоянен упорит труд и пълно себеотдаване.

5. Висока "чувствителност" и готовност за бързи действия и вземане на бързи решения в условията на неопределеност и недостатъчна информация.

6. Способност за самоанализиране, самооценка и самопризнаване на грешките.

7. Бързо стабилизиране след стопански неуспех.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Моето творческо мислене в областта на търговията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.