Моят инвестиционен портфейл


Категория на документа: ДругиСофийски университет "Св. Климент Охридски",
Стопански факултет

КУРСОВА РАБОТА
"Моят инвестиционен портфейл"

Инвестиране в акции от "Монбат" АД и "Булгартабак Холдинг" АД

Изготвил: Христо Калудов
Специалност: Приложна икономика
Фак. № 30286

София, януари 2014

Разполагам с финансов ресурс от около 12000 лева, който възнамерявам да инвестирам в акции, търгуеми на Българска фондова борса. Инвестиционният хоризонт е от 22 октомври до 30 декември 2013г. Целта на инвестицията е доходност на годишна база от 10%. Приемливият за мен риск е около 1%. Изборът ми за инвестиция се спря върху акции на "Монбат" АД и "Булгартабак Холдинг" АД. Инвестиционният посредник, чийто услуги ще ползвам по закупуване на акциите, ще бъде "Булброкърс" ЕАД като ще дължи комисионна от 1% от стойността на сделката.

Анализ на емитентите:

"МОНБАТ" АД е водещ производител на акумулаторни стартерни, тракционни и стартерни батерии. Производствените мощности се намират в северозападна България - гр. Монтана. Богатият 40 - годишен опит в конструирането и производството на стартерни батерии за военни и граждански цели, както и традиционно високото качество, гарантират на потребителите, избрали марката "МОНБАТ", спокойствие, комфорт и безопасност при във всички сфери на експлоатация. Постоянното внедряване на нови продукти, висококвалифицираните специалисти и обезпечаването с най - новите технологии и оборудване от водещи европейски и американски фирми отреждат лидерско място на дружеството в производството и продажбите на акумулаторни батерии. Акумулаторните батерии от Монтана са познати на пазарите в Гърция, Македония, Молдова, Беларус, Румъния, Русия, Украйна, Югославия. В момента МОНБАТ АД произвежда широка гама 12 - волтови стартерни батерии за леки и товарни автомобили и селскостопанска техника с капацитет от 36 до 210 Ah и батерия 6 V 196 Ah за трактори. МОНБАТ е единственият производител на 6 СТ 160 ПК стартерна батерия за бронетанковата техника без аналог в световното производство. Богатата продуктова линия на стационарните батерии включва 2, 4, 6 и 12 - волтови батерии с номинален капацитет от 60 до 600 Ah. Използваната технология при отливането на оловните решетки гарантира спазването на съвременните изисквания за батерии с намалена поддръжка, осигурява високи енергетични и механични показатели и удължен период на експлоатация.

Структурата на разпределение на капитала на "Монбат" АД е: Приста Ойл АД (68.30%), "Монбат Трейдинг" ООД (7.06%) и други акционери (24.64%). Като общият брой акции е 39 000 000, с номинална стойност на акция от 1 лев. Стоността на компанията е 335 910 000 лева. На база решение от 26.06.2013на ОС дружеството е изплатило за дивидент за 2012: брутен дивидент от 0.2109 лева за акция, представляващ нетен дивидент от 0.2004 лева на акция. Счетоводната стойност на акция е (BVPS), пресметната като отношение между собсвения капитал и общия брой акции към септ.2013 е 3.32 лева. Печалба на акция, пресметната като отношение между нетната печалба и общия брой акции е 0.47 лева. Коефициентът Цена/Печалба е 6.58% за последните четири тримесечия към началото на окт.2013.

Самото дружество участва и притежава акции: 100% от капитала на "Монбат Сърбия"; 100% от капитала на "SC MONBAT RECYCLING SRL, Румъния" и 91.11% от капитала на "СТАРТ" АД.

"Булгартабак Холдинг" е една от водещите тютюневи компании в Централна и Източна Европа. Булгартабак има 8 дъщерни дружества в България. В средата на 2004 г. българските власти започнаха трета процедура за приватизация на Булгартабак Холдинг. Първата процедура през 2000 година претърпя неуспех като не привлече дори един кандидат-купувач. А втората, проведена март 2003, се провали след като планираната продажба на 80% от Булгартабак за 110 милиона евро за Deutsche Bank беше прекратена от държавния регулаторен орган поради твърдение, че сделката е неблагоприятна. При последния план за разпродажба, бяха образувани няколко пула от акции: първи пул - инкорпоращ 85% от акциите в "Благоевград БТ", събрани с 78% от акциите във фабриката на "Слънце Стара Загора БТ", втори пул - съдържащ 78% във всяка от другите две фабрики за цигари - "София БТ" и "Пловдив БТ". Нито един от производителите на тютюневи изделия не предлага оферта за закупуване на първия пул-пакет, а само вторият привлича - British American Tobacco (BAT ). Въпреки това, продажбата на Булгартабак се срина за трети път , когато през февруари 2005 г. единственият кандидат оттегля оферта от 200 млн. евро за трите най-добри показатели фабрики на компанията - в София , Пловдив и Благоевград. BAT обясни оттеглянето си от процедурата с трудната политическа обстановка в България. Продажбите на двата пул-паета са предвиждани като първа стъпка продажбата на парче на Булгартабак. Дванадесет тютюневи фабрики за преработка и пакетиране и ффабриката за производство на хартия и филтри за цигари "Юрий Гагарин" е трябвало да бъдат предлагани за продажба, след като продажбата на първите два пула е завършена. През декември 2009 г. държавата обяви плановете си за продажба на холдинга до средата на 2010 г., но през юни 2010 г. процедурата бе отложена. През септември 2011 г. Агенцията за приватизация на България и Австийското поделение на руската BT Invest, собственост на държавно контролираната VTB Bank, подписаха споразумение за продажбата на 79,83% от държавния дял в Булгартабак.

Търговски марки на Булгартабак Холдинг: MM, Victory, GD, Femina Slim, EVA Slims, Class S, Global, New Line Slims, Prestige, BT1, Tresor Blue, Welcome, Sredetz.

Капиталът на Булгартабак-холдинг АД е 7 367 222 лева. Капиталът на дружеството е разпределен в 7 367 222 поименни безналични акции, с номинална стойност по 1 лев всяка една, като са разпределени: BT Invest (79,83%), други юридически лица (19.27%) и индивидуални участници-физически лица (0.90%). Стойността на компанията е 824 186 000 лева.

На база решение от 21.05.2013г. на ОС дружеството е изплатило за дивидент за 2012г.: брутен дивидент от 9.46 лева за акция, представляващ нетен дивидент от 8.99 лева на акция. Счетоводната стойност на акция е (BVPS), пресметната като отношение между собсвения капитал и общия брой акции към септ.2013 е 13.33 лева. Печалба на акция, пресметната като отношение между нетната печалба и общия брой акции е 11.55 лева. Коефициентът Цена/Печалба е 15.19% за последните четири тримесечия към началото на окт.2013.

Самото дружество участва и притежава акции в: "Плевен БТ" АД (100%); "София БТ" АД (98.19%); "Благоевград БТ" АД (97.06%); "Хасково БТ" АД (93.25%); "Шумен БТ" АД (85.60%); "Асеновград Табак" АД (82.71%); "Булгартабак-Трейд" (60.00%); "Булгартабак Трейдинг" АД ( 34.96%); и "Интернешънъл Асет Банк АД (0.33%).

Осъществяване на инвестицията:

Във връзка с придобиване на таргетираните акции се сключва договор за брокерски услуги с инвестиционния поосредник като заедно с това следва да подам писмено своята поръчка за желаната покупка. Подавам поръчка за покупка с валидност до отмяна на пазар - "Официаленпазар на акции Сегмент "A"" - за емитент 5MB/MONBAT и "Официален пазар на акции Сегмент "A"" - за 57B/BTH. Цената за покупка определям на база пазарна цена - продава в момента на пускане на поръчката. В рамките на разполагаемия бюджет определям следните количества акции за покупка при пазарна цена продава. Допускам, че изисканото количество акции е налично на пазара, и поръчката ми ще бъде напълно удовлетворена на пазарната цена.

Емитент
Брой акции
Цена на 1 акция в лева
Цена общо за група акции
5MB/MONBAT
1000
6.85
6850
57B/BTH
50
99.00
4950Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Моят инвестиционен портфейл 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.