Моят инвестиционен портфейл


Категория на документа: Други


ТТL


11800 лв.


Фактическото заплащане на сделката се извършва за името на брокера, но за сметка на клиентската ми сметка, открита при сключването на договора за брокерски услуги. За услугана на брокера се дължи комисионна в размер на 1% от стойността на сделката - покупка или продажба . За покупката на акциите се дължи комисионна в размер на 118 лв.

Покупката на акции на фондовата борса е освободено от данъци.

В края на инвестиционния период - 30.12.2013г. бяха отчетени следните резултати, обосновани по-надолу в приложенията:

Емитент
Брой акции
Цена на 1 акция в лева
Цена общо за група акции
5MB/MONBAT
1000
6.70
6700
57B/BTH
50
105.98
5299
ТТL


11999 лв.

Заплати се комисионна на брокера - 1% от стойността на сделката - 119.99 лева.

Реализираната възвръщаемост по инвестициите е:
- на акциите в "Монбат" АД е -2.19% или е налице капиталова загуба от 150 лева;
- на акциите в "Булгартабак Холдинг" АД е 7.05% или е налице капиталова печалба от 349 лева.
Реализираната обща възвръщаемост за портфейла е от 1.69% или е налице капиталова печалба от 199 лева.

При изисквана доходност от 10%, този резултат е незадоволителен. Заложената доходност от 10% на годишна база на инвестираната сума от 11800 лева при период от 70 дни води до очаквания за 12031 лева. При риск за отклонение до 1%, то очакваното би следвало да се приеме, че всяка доходност над 11910.69 лева е в рамките на риска или капиталова печалба над 110.69 лева. На пръв поглед резултатът е задоволителен и полученият доход е над прогнозирания с приспаднатия риск, обаче, всъщност тук не са отразени разходите за комисионни за инвестиционния посредник (118+119.99= 237.99 лева).

Като цяло инвестицията е неуспешна, но все пак с поучителна цел, тъй като не се реализират големи загуби. Основна причина за намаляването на цените е общия спад на пазара. Всъщност е налице капиталова печалба от акциите, но покривайки посредническите разходи /такси/ се преминава на загуба.

Вземайки предвид развитието на пазара на ценни книги през последните два- три месеца и отчитайки промените на акциите по сектори, както и краткия период на инвестиция смятам, че изборът на конкретните акции (компании с търгуеми акции) беше правилно избран. Негативният резултат се дължи на изборът в обемите на акциите спрямо стойността на акциите и тяхното различно тегло спрямо портфейла, което може да се отчете като грешка. Инвестицията на предвидените капитали от около 12000 лева в тези акции би била печеливша при закупуване на по-малък брой акции в "Монбат" АД (между 3 и 5 пъти) и закупуване на по-голям брой акции в "Булгартабак Холдинг" АД (напр. два пъти).

Приложения:
- Таблично и графично представени данни за "МОНБАТ" АД - Приложение 1.А;
- Таблично и графично представени данни за "Булгартабак Холдинг" АД - Приложение 1.Б.

Източници:
Българска Фондова Борса - http://www.bse-sofia.bg
Инфосток.бг - http://www.infostock.bg
www.bulbrokers.com
www.investor.bgСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Моят инвестиционен портфейл 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.