Mоралното стимулиране, състояние във фирма. Възможности за разширение на неговото приложение.


Категория на документа: Други


б) понякога се интересува и помага
в) не се интересува и не помага
IX. Считате ли че прекият ви ръководител е добре квалифициран и има достатъчно знания и опит за заеманата длъжност?
а) добре квалифициран и опитен
б) амбициозен, но няма голям опит
в) небрежен
г) не мога да преценя
X. Изпълняват ли се стриктно всички клаузи в трудовия ви договор?
а) да
б) от части
в) не
XI. Според вас има ли по - нататъшна перспектива фирмата, в която работите?
а) да
б) зависи от политиката на фирмата
в) не
г) не мога да преценя

Таблици

Таблица 1. Брой на отговорите на въпросите дадени от анкетираните
№ на въпр
Брой отговори на въпросите

а
б
в
г
1
14
1
0
-
2
11
0
4
-
3
4
6
5
-
4
5
2
8
-
5
3
12
-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Mоралното стимулиране, състояние във фирма. Възможности за разширение на неговото приложение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.