Mоралното стимулиране, състояние във фирма. Възможности за разширение на неговото приложение.


Категория на документа: Други


40
33,3
-
4
33,3
13,3
53,3
-
5
20
80
-
-
6
73,3
20
6,7
-
7
100
0
0
-
8
66,7
26,6
6,6
-
9
53,3
26,6
0
20
10
86,7
13,3
0
-
11
26,7
66,7
0
6,6

Относителен дял на отговорите спрямо общия брой анкетирани
% = (бр. Отговори х 100)/(бр. анкетирани)

Анализ

На данните от проведенета анкета за влиянието на работната среда и психоклимата върху активността на работещите във фирма "Финтекс" - Сливен
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Mоралното стимулиране, състояние във фирма. Възможности за разширение на неговото приложение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.