Mоралното стимулиране, състояние във фирма. Възможности за разширение на неговото приложение.


Категория на документа: Други


Фирма "Финтекс" е създадена през 1997 год. Регистрирана е като ЕТ на името на главния мениджър М. С. Предметът на дейност е производството на фини текстилни материали от памук, лен и коприна. Персоналът на фирмата наброява 30 души, от които 5 души са управленчески и обслужващ персонал, а останалите са производственици. Помещава се в построено за целта хале, разделено на производствени помещения, оборудвани със съвременна техника внос от Германия. Администрацията се помещава в малка двуетажна сграда до самата производствена постройка. Фирмата е просперираща, благодарение на правилната маркетингова и инвестиционна програма и добре обезпечава персонала си. Доброто управление на фирмата е гаранция за скорощното и участие на международния пазар.

За да се уверим в това направихме анкета сред половината от работещите във фирмата работници и служители, данните от които ще изложим в този анализ.

Във фирмата 93,33% от работещите са от пускането и в експлоатация. Текучество почти няма. Близо 73,33% от членовете на колектива са много доволни и изпитват голямо удовлетворение от работата си. Недоволни няма, а останалите 26,66% търсят още нещо за да задоволят очакванията си. Около 40% от работниците понякога са получавали и самостоятелни задачи за изпълнение, а 26,66% почти редовно имат възложени и други задачи за самостоятелна работа. Само 1/3 от всичките работници все още не са получавали допълнителни ангажименти.

В производството се спазва стриктно технологичната дисциплина, но е създадена обстановка и за личностни изяви. Около 33,33% от работниците и служителите са предлагали и внедрявали свои лични разработки и предложения за подобряване на организациятана производствения процес или за повишаване качеството и разнообразието на продукцията. За краткия период на съществуване 20% от личния състав на фирмата вече е получавал материални и морални награди и поощрения. Близо 3/4 от членовете на колектива считат, че психоклиматът в предприятието е добър и са доволни от взаимоотношенията вътре в него. Затова спомагат както просторните и хигиенични производствени помещения, висококачествената производствена техника и постоянния контакт и непосредствена помощ и подкрепа при нужда на непосредствените ръководители и главния мениджър. Затова недоволни от условията на труда и техническото оборудване няма. В междуличностен план има макар и малък процент недоволни от отношението на ръководителите си, както и такива (около 1/4 от работнициите) които смятат, че още трябва да им се помага, за да се реализират по - добре. Добрите взаимоотношения между ръководители и подчинени според малко повече от половината 53,33% от анкетираните се дължат на добрата квалификация и опитност на ръководителите, докато 26,66% отдават това на амбициозността им.

Фирмата работи добре, реализира производствената си програма и отстоява стриктно всички поети задължения към персонала. Недоволни няма и само двама души (13,33%) считат, че има още какво да се желае по отношение на социалната програма.

Въпреки удовлетвореността от това, че работят в предприятието при добри условия и психоклимат, реализират се добре и са задоволени голяма част от техните потребности, повече от половината от членовете на колектива - 66,66% смятат, че ако фирмата провежда добре и още по - добре своята политика ще бъде възможно да продължи да се развива, да се уголемява и завоюва пазари и извън пределите на страната.

Ползвана литература

1. "Основи на стопанското управление" - доц. д - р Илия Христов
2. "Основи на мениджмънта" - доц. к. ик. н. Ангел Г. Ангелов
3. "Управление на човешките ресурси" - доц. Анна Недялкова
4. "Организационно поведение" - доц. д - р Параскева Бодурова
5. "Едноминутният мениджър" - д - р Кенет Бланчард; д - р Спенсър Джонсън
6. "Морал и етика" - д - р Веселин Василев

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Mоралното стимулиране, състояние във фирма. Възможности за разширение на неговото приложение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.