Мотивационна сфера на личността и учебната дейност


Категория на документа: Други


някакъв план за решение на задачата.
2. Излизане от рамките на учебника.
Продуктивни умения
3. Умения самостоятелно да се поставят в нова ситуация нови цели и задачи.
4. Умения да се води в цялост проблема и да се формулира правилно


В литературата обикновено учебната дейност се свързва с умствената дейност на учениците. Цялата познавателна дейност се осъществява чрез анализ и синтез, които присъстват във всеки похват. По този начин се говори за "система за основните похвати на мисловната дейност". Това са: • Отделяне на главното • Сравнение • Обобщение и систематизация • Конкретизация • Определение и обяснение на понятията • Доказателство и опровержение • Моделиране • Системен подход Тази система от похвати представлява класификация на основните начини за умствена дейност, която се прилага при решаването на всяка задача. Учебното съдържание е основа за развиване мисленето на учениците. Необходимо е учителя да отдели специално внимание за развитие на умствената дейност. Участието на учениците към учебната дейност зависи от редица прояви: вдигане на ръка, задаване на въпроси, активност при изпълняване на задачите и др. Тук могат да се включат и елементи на невербално общуване. Избора на задачи е сигнал за нивото на уменията и за мотивите на дейността. Учителят трябва да прецени начина, по който учениците са се справили, като се вземе под внимание отговорите и изводите на учениците в целия ход на работа. Активният познавателен интерес се развива само с подкрепата на интелектуалните умения. И заедно с това - активното приложение на интелектуалните умения е възможност за задълбочаване на появилия се интерес. Всяко обучение на човека не е нищо друго освен изкуство да се подпомага стремежът на природата към нейното собствено развитие. За обучението на детето, учителите и родителите трябва да дават всичко от себе си за да може то да получи своите знания. Да помагаме детето да изявява и развива себе си като личност; да натрупа знания и опит за живота; да намери приятели. Трябва да осъзнаем едно, че детето не е парче глина от която може да се прави всичко, а е най - вече развиваща се личност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивационна сфера на личността и учебната дейност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.