Мотивация и мотивационен процес


Категория на документа: Други


4) Възнаграждения.

5) Степен на удовлетвореност.
Основната идея в концепцията на Портър и Лоулър се свежда до това, че резултатите, които даден индивид постига, зависят от усилията му, от способностите и от характерните му особености, от степента на осъзнаване на ролята, която изпълнява. Степента на неговите усилия се определя от ценността на възнаграждението и от степента на увереност, че тези усилия ще доведат наистина до определено равнище на възнаграждение.
Равнището на вложените усилия зависи от очакваното възнаграждение и неговата увереност в справедливостта на възнаграждението.

Според Портър и Лоулър изпълнението на една задача с очакваните крайни резултати, води до два вида възнагражедения:
* Вътрешно възнаграждение от изпълнената задача, чувство за компетентност и самоуважение, удовлетвореност от работата и нейните резултати.
* Външно възнаграждение - похвала от ръководителя, премия, придвижване нагоре по служебната йерархия.
Когато вътрешните и външните възнаграждения, които служителят получава за извършената работа се възприемат от него като справедливи, той получава удовлетворение от положения труд.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация и мотивационен процес 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.