Мотиви за интернационализация


Категория на документа: Други


- Евтина поддръжка на машините и възможност за осигуряване на неограничено количество на резервни части в срок до 10 години
- Ниски и стабилни цени на продуктите
- Възможност за бързо и качествено проектиране и производство на машините
- Наличие на конструкции и технологии в производството, съобразени с европейските стандарти
- Висококвалифициран персонал
- Добри производствени и технологични мощности
- Фирмата разполага с богато разнообразие на машини, като постоянно се стреми да подновява вече съществуващите в каталога и да обогатява продуктовия портфейл с нови и иновативни машини.
- Продуктите притежават СЕ сертификат, който отваря широко пътя към международните пазари
- Непрекъснато внедряване на нови технологии
- Поддържане на добри взаимоотношения и постоянна връзка с международните партньори
- Непосредствена близост до физическите граници на Република България
- Специфичен фирмен дизайн
- Екосъобразност на произвежданите продукти

Слаби страни
- Липса на активна маркетингова стратегия
- Липса на привлекателно онлайн присъствие и слаба актуализация на сайта
- Малък пазарен дял в Русия
- Трудно финансиране на научно-изследователската и развойната дейност
- Наличие на текучество на нискоквалифицирания персонал
- Недостиг на млади и квалифицирани кадри на всички нива
- Трудна логистика и тясна зависимост от доставчиците на суровини
- Липса на клонове и дъщерни фирми в Русия

Възможности
- Откриване на нови пазарни ниши
- Увеличаване на продажбите
- Увеличаване на онлайн присъствието
- Технологични предимства
- Разширяване на асортимента
Заплахи
- Влошаване на политическата обстановка
- Промени в правителствените политики
- Силна конкуренция в Русия
- Навлизане на нови фирми в областта или разширяване на дяловете на конкурентите
- Изоставане темпа на развитие на технологиите и иновациите спрямо Русия.

5.3 Конкуренти на пазара в Русия

Ключови конкуренти на руския пазар са китайските вносители на машини, тъй като предлагат сравнително евтина стока с привидно добро качество.

А потенциални конкуренти са:

> "CEHISA" ("ЧЕХИСА")- испанска фирма

> "BRAN"-немска фирма

> "TWA"- австрийска фирма

6. Анализ на потенциален пазар за развитие на международния бизнес
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотиви за интернационализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.