Мотиви за интернационализация


Категория на документа: Други


* Висока конкурентоспособност на икономиката, съчетана с ниска бюрокрация и ниско ниво на корупция
* Развита транспортна инфраструктура
* Висок стандарт на живот
* От значение за тях са висококачествените и еко-съобразните продукти
* Английският език е много разпространен в Дания

В датските институции и фирми има know - how за управление на човешки ресурси и насърчаване на развитието на малки и средни предприятия, който може да бъде използван от българска страна при наличие на конкретни проекти и въпроси. Голяма част от тези организации имат опит с предаване на своите най-добри практики на Балтийските страни и имат положително отношение към възможността за сътрудничество с българската страна.

7. Заключение

В българското машиностроене през последните 20 години могат да бъдат условно обособени три етапа на развитие: Първият е, когато фирмите от машиностроенето изпадат в тежка рецесия и това е периода от 1989 до 1999г. През втория - от 2000 до 2006г. е извършено преструктуриране на сектора. Фирмите усъвършенстват организацията на управлението и производството, усъвършенстват изделия, усвояват нови такива. Третият етап е влизането на България в Европейския съюз като настъпва промяната в общите условия на функциониране на фирмите, изменения в регулаторния режим, нарастваща конкуренция и изисквания на пазара. От друга страна машиностроителните предприятия получават нови възможности за развитие. В периода от 2009 до 2011г. в резултат на икономическата криза секторът забавя своето развитие, продължаващо и в момента, особено за фирмите, произвеждащи продукция за вътрешния пазар.

На база на тези етапи на развитие на сектора, промени настъпват и в дейността на ЗММ"СТОМАНА"АД. През 1991г. фирмата преориентира производствената си дейност в разработване и производство на дървообработващи машини. А в следствие на рецесията тя насочва продажбите си към международните пазари. Тези стратегически промени се оказват добро решение за бъдещото развитие на ЗММ"СТОМАНА"АД.

Използвана литература:
Зафирова, Ц. и колектив, Международен мениджмънт, Стено 2012
http://www.stomana.net/
http://bg.wikipedia.org/wiki/Дания
http://www.mi.government.bg/bg/themes/daniya-254-333
http://machinebuilding-bulgaria.com/statiadetails.aspx?id=851

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотиви за интернационализация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.