Мрежови хардуер. Мрежови топологии. IP адресиране.


Категория на документа: Други


Мрежови хардуер.Мрежови топологии.
IP адресиране.

1.Мрежови Хардуер

Основният хардуер необходим за свързване на един компютър в мрежата е мрежовата интерфейсна карта,която осъществява физическа връзки между компютъра и мрежовия кабел.

Тя се инсталира в един от разширителните слотове на сървърите и потребителските компютри, а напоследък се интегрира директно в дънната платка. При производството си всяка мрежова карта получава уникален номер, известен като физически адрес (МАС address - Media Access Control address). Този адрес се използва, за да идентифицира всеки компютър в локалната мрежа.

Мрежовите карти служат за:

> подготовка на данните за изпращане към мрежата;

> изпращане на данните;
2.Мрежови топологии
* Мрежовата топология е учение за подредбата и трасирането на елементите на мрежата - връзки, възли и т.н., особено за физическите и логическите взаимовръзки между отделните възли.
Всеки един възел в мрежата има връзка или няколко връзки с един или няколко други възли в мрежата и изображението на тези връзки и възли определят мрежовата топология. Важно да се отбележи е, че физическите и логическите връзки в дадена мрежа могат да се идентични, но могат и да се различават.

2.1 Основни Видове Мрежови Топологии - Подредбата и изображението на мрежите ни дават няколко основни вида мрежови топологии, които могат да се комбинират в сложни (хибридни) топологии. Най-често срещаните мрежови топологии са:
обща шина
 звезда
 пръстен
 хиперкуб
 дърво
* Топология Обща,Линейна Разпределена шина-

Линейна шина - мрежова топология, в която всички възли са свързани с общ предавателен проводник, наречен шина, който има две крайни точки. Цялата информация, която се предава между отделните възли в мрежата, се предава посредством шината и е достъпна до всеки един от възлите в мрежата едновременно.
Разпределена шина - вид мрежова топология, в която възлите на мрежата са свързани с общ предавателен проводник, който има повече от две крайни точки, които са създадени чрез добавянето на клонове (разклонения) към основната част на предавателния проводник.
* Топология Звезда -Вид мрежова топология, в която всеки от възлите в мрежата е свързан до централен възел чрез (point to point) връзка. Цялата информация, която се предава между възлите в мрежата, се предава до централния възел, който обикновено е някакъв тип устройство, което препредава информацията до всички други възли в мрежата.
* Топология Пръстен - Вид мрежова топология, в която всеки един от възлите в мрежата е свързан с други два възела и първият и последният възел са свързани един с друг, образувайки пръстен. Информацията, която се пренася между възлите в мрежата, пътува от един възел до друг възел по кръговиден начин и информацията тече в единствена посока.
* Двоен пръстен - мрежова топология, в която всеки един от възлите в мрежата е свързан с други два, чрез две връзки до всеки един от тях. Информацията протича в противоположни посоки в двата пръстена. Обикновено само един от пръстените пренася информация, но при повреда двата пръстена се свързват за да се създаде обходен път и да продължи предаването на информация.
* Топология Хиперкуб -
Напълно-свързан хиперкуб - вид мрежова топология, в която всеки от възлите в мрежата е свързан до всеки от другите възли в мрежата чрез 'point to point' връзка - това прави възможно едновременното предаване на данни от даден възел до всички останали.
Частично-свързан хиперкуб - вид мрежова топология, в която някои от възлите в мрежата са свързан до повече от един друг възел чрез 'point to point' връзка - това прави възможно да се съкратят разходите и сложността на напълно-свързаната топология.
* Топология Дърво- Вид мрежова топология, в която централен възел ('корен' - най-горното ниво в йерархията) е свързан до един или повече възли, които са едно ниво по-ниско в йерархията, чрез 'point to point' връзка между възлите, докато всеки възел от второ ниво е свързан с един или повече възли от нивото по-ниско от неговото също с 'point to point' връзка. 'Коренът' е единствения възел, който няма по-горно ниво в йерархията. За да бъде мрежовата топология дърво трябва да съдържа поне три нива, иначе мрежовата топология е звезда.

3. IP адресиране - IP адресът е уникален номер, много наподобяващ телефонен номер, който се използва от машини (обикновено компютри), за да се свързват едни с други, когато изпращат информация през Интернет или локална мрежа, използвайки Интернет протокол (IP). Той позволява на машините, които изпращат информацията, да знаят къде да я изпращат, а на машините, които получават информацията, да знаят, че тя идва от желаното местоназначение.
Да вземем за пример IP адреса 207.142.131.236. Получаването на тези числа от домейн адреси, написани в една по-разбираема за човека форма, като например www.wikipedia.org, се извършва от Система за имена на домейни (DNS). Този процес е известен като преобразуване на имената на домейни към IP адрес. (Забележка: Система за имена на домейни е общо понятие, обхващащо всичките Сървъри за имена на домейни) Интернет протоколът (IP) разпознава логическите интерфейси на хостове по номер, наричан IP адрес. В дадена мрежа този номер трябва да е уникален за всеки от хостовете, които осъществяват връзки в тази мрежа. Доставчиците на Интернет услуги понякога дават на някои потребители на Интернет и име на хост в допълнение към техния цифров IP адрес.
IP адресите на потребителите, които сърфират в световната мрежа (World Wide Web,) се използват при осъществявaне на връзките им със сървърите на уеб сайтовете. Също така, в заглавната част на съобщенията от електронната поща обикновено се записват IP адресите на пощенските сървъри, откъдето изпращаме пощата. В зависимост от връзката на даден потребител с Интернет, IP адресът може да бъде един и същ всеки път, когато той се свързва с Интернет - статичен IP адрес, или различен за всяка сесия (но първата му част си остава същата) - динамичен IP адрес.
IP адресите служат не само за уникалното обозначаване на интерфейсите на хостовете, но и за маршрутизиране, поради което голяма част от тях са неизползваеми или запазени...

Изготвил:Ина Иванова XIIд клас №14
??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мрежови хардуер. Мрежови топологии. IP адресиране. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.