Музеите на Варна - реконструкция и модернизация


Категория на документа: Други


ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Катедра "ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО"
Дисциплина "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОЕКТИ"

КУРСОВ ПРОЕКТ

Музеите на Варна-реконструкция и модернизация
/проектното предложение BG161PO001/1.1-01/2007/

Състав на екипа
Член на екипа


Член на екипа


Член на екипа


Член на екипа
Проверили
гл. ас. д-р Севдалина ХристоваДата на представяне
17.12.2013 г.


гр. Варна
2013

Съдържание

1. Кратко описание на кандидата, програмата и конкретната схема, по която се търси финансиране.........................................................................3
2. Формулиране и обосновка на проектната идея.......................................4
2.1 Формулиране и анализ на проблема. Дърво на проблема.........................4
2.2 Обосновка на избора на конкретна идея за проект.................................5
2.3 Обща и специфични цели на проекта..................................................5
3. Структура на дейностите по проекта (по образец)...................................5
4.Екип за управление на проекта............................................................6
5. Продължителност на проекта и план за действие по образец.....................10
6. Бюджет за проекта (по препоръчителен образец)...................................12

1. Кратко описание на кандидата, програмата и конкретната схема, по която се търси финансиране

Варна е третият по големина град, заемащ площ от 205 кв.км. Разположението на града по северното крайбрежие на Черно море, както и богатите природни ресурси, го превръщат в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия в черноморския регион. Едновременно с това той е пресечна точка на пътя между Средния изток и Западна Европа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Музеите на Варна - реконструкция и модернизация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.