Музеите в България. Видове. Роля за развитието на туризма.


Категория на документа: Други


Колеж по Туризъм
гр. Варна

КУРСОВА РАБОТА

По Екскурзоводство

На тема: Музеите в България. Видове. Роля за развитието на туризма.

Изготвил: Проверил: гл. ас. Б. Попов

Дата: 2.12.2008г.

Съдържание:

I. Музей - определение

II. Видове музеи
1. Историческите музеи
2. Художествени музеи
3. Природонаучни музеи
4. Технически

III. Роля на музеите за развитието на туризма

I. Музей - Определение

Самата дума "музей" идва от латинската дума "museum", която пък е от гръцки произход и произлиза от "mouseion". "Mouseion" било мястото (понякога храм), което било посветено на музите, покровителките на изкуствата в гръцката митология.

Според Устава на ИКОМ, музеят е постоянна институция с идеална цел, в служба на обществото и на неговото развитие, отворен за публиката и занимаващ се с изследвания, които се отнасят до материалните свидетелства за човека и околната среда. Той придобива, съхранява, експонира и най-вече представя с научна и образователна цел, както и за естетическа наслада, културноисторически паметници и природни образци.

Към музеите се отнасят и:

* природните, исторически, археологически и етнографски местности и паметници;

* институциите, които съхраняват колекции и представят живи образци от растения и животни, като ботанически градини, аквариуми, вивариуми;
* научни центрове и планетариуми;
* художествени галерии с идеална цел;

* всякакви други институции, за които Изпълнителният съвет по препоръка на Консултативния комитет реши, че притежават някои или всички характеристики на музей, или които дават средства на музеите и музейните специалисти за изследвания в областта на музеологията, образованието или квалификацията.

В българското законодателство музеите и тяхната дейност са определени по следния начин: "Музеите в Република България са научни и културно-просветни институти, които издирват, изучават, събират, придобиват, съхраняват, документират и популяризират паметници на културата и природни образци."

Музеите в България общо са 227 (през 2007г.), като посещенията са около 4 млн.

II. Видове музеи

Музеите могат да се разделят на четири основни групи:
1. Исторически;
2. Художествени;
3. Природонаучни;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Музеите в България. Видове. Роля за развитието на туризма. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.