Начало на телевизионно излъчване в България. Технически и програмни характеристики.


Категория на документа: Други
КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА:

Начало на телевизионно излъчване в България. Технически и програмни характеристики

Съдържание:

Увод 3
1. Изобретяването на телевизията 4
2. Начало на телевизионно излъчване в България 7
Заключение 13
Източници: 14

Увод
ТЕЛЕВИЗИЯ (гр. tele - далече, лат. visio - виждане) -предаване и приемане на неподвижни и подвижни изображения по електронен път.
За разлика от киното, където кадърът е веществен и компактен, основен принцип в телевизията е разлагането на картината от камерата и вторичното й възстановяване в приемника. Едно изображение може да бъде представено като сума от голям брой елементи (точки), всеки от които има определена яркост. Преобразуваната в електрически сигнали яркост на всеки елемент последователно и в определен ред се предава до телевизионния приемник. Там в същия ред и последователност електрическите сигнали отново се превръщат в оптическо изображение на обекта. Времето между предаването на първия и последния елемент е толкова малко, че благодарение на персистенцията човешкото око получава възприятие за цялостно изображение.

Телевизията е смесица от радио, печат, театър и кино. Телевизионният процес е подчинен на общите закономерности и проблеми в научно-техническия възход. Телевизията има най-висока техническа обезпеченост в сравнение с другите средства за масова информация.
Техническите средства на телевизията й дават най-големи възможности за отразяване на актуалните теми в публицистически, репортажни жанрове.

1. Изобретяването на телевизията
Изобретяването на телевизията като средство за предаване на образи на разстояние, не е станало в един ден, дори не в една година. Няма и име само на един човек, свързано с телевизионното откритие. Простата причина за тази неопределеност се крие във факта, че съставният технически характер на телевизията е събрал поредица от изобретения в различни области, правени последователно във времето.
Основен принцип при създаването на телевизията е принципът на разлагане на образа бил признат, като най-добър за всяка система, пренасяща картини, тъй като се избягват многобройните жични връзки между предавателя и приемника. Единственото условие, за да получи окото пълна представа за картината, било да се достигне достатъчна бързина и честота на разлагането на образа.
Количественото натрупване на разнообразни идеи, на разработени теоретични проекти и на макар и плахи технически експерименти довеждат в крайна сметка до откриването на принципа за телевизията от механичен тип на Паул Нипков - поляк, работещ в Германия /1883 г./, с което фактически започва реалното осъществяване на телевизионната комуникация. Както си седял сам в къщи пред газовата лампа му хрумнала идеята със спирално перфориран диск, снимка да бъде мозаично раздробена на точки и редове. Дискът на Нипков е най-широко използваната разлагаща система от следващите експериментатори. Той е с голям диаметър и има близо до периферията си серия отвори, направени във формата на спирала. Тези дискове са се използвали и в предавателите, и в приемниците, като са били синхронизирани. Като негово изобретение може да се приеме всъщност спиралната форма на диска. Фрагментирането на точки и редове за телеграфиране е реализирано от шотландският физик Александър Бейн (Alexander Bain) още преди Нипков да е бил роден. Своя диск Пол Нипков патентова на 6 януари 1884год., който всъщност не навлиза в практиката, поради липса на интерес към изобретението му по онова време и както не рядко се случва с изобретенията, се внедрява на практика след изтичане срока на патента.

Главният детайл в проекта на Нипков е въртящ се диск с 24 отвора, разположени в спирала покрай външния ръб на диска, като отразяваната светлина от предназначения за предаване обект трябва да преминава през отворите на перфорирания кръг и да достига до специално инсталирана селенова клетка. Аналогичен диск в приемното устройство застава на пътя между източника на светлината и зрителите. Двата диска се въртят с постоянна скорост, като според идеята на Нипков това трябвало да доведе до изображение, което да може да бъде наблюдавано през специален окуляр.
На 26 януари 1926 г. шотландецът Джон Беърд прави първата публична демонстрация на движещи се изображения чрез конструираната от него телевизионна система от механичен тип. Това се определя и като официална дата за стартирането на практически работещата телевизионна масова комуникация. Тази първа телевизия се характеризира с ниска разделителна способност (между 30 и 60 реда), която размазвала образите, огромни и тежки предавателни и приемателни устройства; масивни телевизори с размерите на гардероб и екрани колкото кибритени кутийки. Тези несъвършенства налагат въвеждането на нов принцип в техниката за предаване на изображенията.
"Баща" на електронната телевизия може да се нарече д-р Владимир Зворкин, който през 1933 г. демонстрира публично своята цялостно завършена и практически работеща електронна телевизионна система. Той въвежда и понятията "кинескоп" и "иконоскоп"за конструираните от него приемателна и предавателна тръба. Разработени са няколко вида телевизонни приемници, но най-удачни се оказват тези с диска на Нипков.
Можем да направим следната класификация на телевизията въз основа на технически, програмни и аудиторни признаци:
o Според начина на пренасяне на образа и звука - ефирна, сателитна, кабелна, комбинирана;
o Според обхвата на аудиторията /територията/ - глобална, континентална, национална, регионална, местна;
o Според характера на предаванията - информационна, образователна, художествена и развлекателна

През 1928 г. в град Ню Йорк, САЩ, е осъществено първото половинчасово телевизионно предаване от СИ БИ ЕС, ОСЪЩЕСТВЕНО ОТ ЕВРЕЙСКИЯ ПРЕСЕЛНИК ОТ Украйна Уйлям Пейли (Исак Палех).
По същото време върху създаването на телевизията усилено работят учени и инженери в Европа. В Англия първите експериментални тв излъчвания се извършват през 1929 г. В Русия това става през 1932 г. До началото на Втората световна война, тв излъчвания се появяват и в Германия, Франция и Италия.
Като социален феномен тв се появява след 1945 г. За нейн апогей се считат 60-те години на ХХ век, когато тв сериен филм се налага като емблема за тв художествено творчество.
С какво се х-рат първите тв предавания?
С ограничено покритие на територии и малък обем публика. Телевизията все още не разполага с мощни предавателни и приемателни системи, за да действа като общонационално или социално средство за информация. В началните години на телевизията липсва днешната мобилна техника, каквито са например подвижните камери, репортажните тв станции, нямало ги е студийните комплекси, оборудвани със съвременни тв камери.
Съдържанието - предаванията са директни, т.е. тв емисии се излъчват на живо; през този период се показват, освен новините и много реклами, драматизации и литератулни творби, специални тв театрални постановки и филми.

2. Начало на телевизионно излъчване в България
През 1951 г. екип от ентусиасти в Катедрата по радиотехника и физика в Машинно-електротехническия институт (днес Технически университет - София) започва работа по предаване на образи на разстояние. Идеята за телевизия е на тогавашния доцент Кирил Кирков, който, повлиян от информациите за телевизионни предавания в чужбина, предлага на ректора на МЕИ да започнат експерименти за създаването на телевизия у нас. След усилена работа, в края на 1952 г. идват и първите успешни опити за предаване на телевизионен образ. На 16 май 1953 г. за първи път е осъществено стабилно телевизионно предаване - по кабел от една зала до друга е предадена снимката на проф. Ангел Балевски.
На 30 април 1958 г. Политбюро на ЦК на БКП приема решение за построяване и експлоатация на тв съоръжения в България. Същият ден по същия повод Министерският съвет приема постановление, с което задължава Министерството на съобщенията, Министерството на търговията и Плановата комисия "да направят необходимото, за да започнат в България редовни тв предавания в края на 1959 г.".
Първото събитие, отразено от Българската телевизия, е манифестацията от площад "9 септември" (днес пл. "Александър Батенберг") по повод 42-та годишнина от Великата октомврийска социалистическа революция, състояла се на 7 ноември 1959 г. В 9:45 ч. говорителят съобщава: "Внимание, излъчваме в ефир". Така се поставя началото на професионалната телевизия в България. Екипът на телевизията е около 30 души.
Българската телевизия излъчва по международните стандарти на OIRT - изображение на 625 реда, 25 кадъра в секунда. Предаването е на 7-ми телевизионен канал, на който и до днес се излъчва програмата Канал 1 на Българската национална телевизия в София.В същия ден телевизионната станция на МЕИ излъчва само телевизионна таблица, като в часовете 19:05, 19:15 и 19:25 е предадено следното съобщение: "Днес за първи път Софийската телевизионна станция започва своите предавания. На колектива пожелаваме успешна работа!".
На същата дата е дебютът на информационната рубрика "Новини".
През 1959 г. от Експерименталния център при МЕИ продължава редовните телевизионни предавания два пъти седмично. Осъществени са още няколко живи предавания - две модни ревюта, два естрадни концерта от ресторант "Балкан", манифестациите на 1 и 24 май 1959 г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Начало на телевизионно излъчване в България. Технически и програмни характеристики. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.